"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולהביא בשנת 2016 ללקוחותינו 4,285,000 ש"ח.
(
מוועדת העזבונות, משרדי ממשלה, חברות, קרנות, בנקים ותורמים פרטיים)

בשנים 2014-2016
 83% מלקוחותינו זכו בתמיכות.
סכום התמיכה ללקוחותינו - 10,317,000 ש"ח.

בואו והצטרפו גם אתם להצלחה

לקוחותינו המאוד מרוצים כוללים בין היתר למעלה מ 100 מוסדות, ובהם: עיריות, מועצות, יישובים, מושבים, קיבוצים, עמותות וחברות לתועלת הציבור, מכל גווני הקשת ובפריסה ארצית.