שירותי החברה

שעת ייעוץ מקצועי - 1,800

במהלך השעה ניתן לקבל מיוסף שפר ייעוץ בכל נושא שהוא, כגון בחירת הנושא המתאים והכדאי ביותר לפרויקט שיוגש במסגרת הבקשה לוועדת העזבונות, המלצה על סכום הפרויקט, סכום הבקשה, מקורות המימון, פירוט עלויות הפרויקט, וכיו"ב.

פתיחת תיק ללקוח חדש - 8,000

משרדנו מסייע למוסדות ללא כוונת רווח באופן שוטף ולטווח ארוך של 60 חודשים לפחות. כדי להצטרף לחוג לקוחותינו המרוצים יש לשלם דמי פתיחת תיק בסף 5,000 ₪. התשלום הינו חד פעמי.

קבלת סעיף 46 - 5,000

משרדנו מטפל ביעילות בקבלה מהירה של אישור מוסד ציבור – סעיף 46 לצורך הכרה במס. משרדנו מצליח בדרך כלל לקבל את ההכרה תוך חודשים ספורים. העלות משולמת 50% מראש ו 50% לאחר קבלת האישור.

שירות חודשי מלא - 7,000

במסגרת השרות החודשי משרדנו יטפל הן בכל הקשור לגיוס כספים מכל מקור שהוא והן בהתנהלות מול כל הרשויות, כגון רשם העמותות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ וכיו"ב.

בדיקת בקשה רגילה לפני הגשתה - 1,500

וועדת העזבונות פוסלת כ 80% מהבקשות בשל פגמים טכניים וליקויים שונים. כדי להימנע מפסילה, מומלץ להעביר את הבקשה למשרדנו כקובץ, ואנו נבדוק אותה תוך 7 ימים, ונעביר בחזרה את תוצאות הבדיקה, דהיינו את רשימת הליקויים שיש לתקן כדי לא להיפסל.

ערעור על פסילת בקשה רגילה - 1,500

במקרה והבקשה שהגשתם לוועדת העזבונות נפסלה על הסף מבחינה טכנית, וועדת העזבונות שלחה לכם את סיבות הפסילה. אולם כדי להצליח ולתקן את הפסילות יש צורך בניסיון והיכרות עם דרישות וועדת העזבונות. משרדנו המומחה בנושא, יסייע לכם בכך שיעיין בהודעות הפסילות ובמסמכים שנפסלו, ינחה אתכם מה צריך לעשות, ויבחן את המסמך המתוקן בטרם תשלחו אותו.

ערעור על דחיית בקשה רגילה - 1,500

במקרה והבקשה שהגשתם לוועדת העזבונות נדחתה על ידי הוועדה מבחינה מהותית או מבחינה פיננסית (חשבונאית), משרדנו יבחן את השתלשלות האירועים וינסח עבורכם באופן מקצועי מכתב ערעור (בקשה לעיון מחדש).

שעת ביקורת פנים – 800

משרדנו מומחה ומנוסה בעריכת ביקורת פנים לעמותות, המהוות תחליף מוכר ומוסמך לוועדת ביקורת.

בדיקת דוח ביצוע – 1,500

לאחר שזכיתם בהקצה מוועדת העזבונות, חבל לאבדה בשל הגשת דוח ביצוע כושל. כ 30% מהכספים שמאשרת וועדת העזבונות לא מגיעים למוסדות להן הם אושרו בשל הגשת דוחות ביצוע כושלים וכיו"ב. כדי להימנע ממצב שכזה, מומלץ להיעזר במשרדנו בבדיקת דוח הביצוע בטרם תשלחו אותו למשרד האמון על תשלום ההקצבה.