גיוס כספים למכינות קדם צבאיות

משרדנו מסייע בהצלחה מלאה למכינות קדם צבאיות תורניות מכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיוע משרדנו מצליח לגייס למכינות הקדם צבאיות התורניות תמיכות מדינה, תמיכות מוועדת העזבונות ותמיכות מחברות ומקרנות.

משרדנו גייס בשנים האחרונות למכינות קדם צבאיות כמיליון ש"ח.

להמלצות - ניתן לפנות למנהלי המכינות הקדם צבאיות.