גיוס כספים למתנסים מוועדת העזבונות

משרדנו מסייע בהצלחה מלאה למתנסים מכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיוע משרדנו מצליח לגייס למתנסים תמיכות מוועדת העזבונות ותמיכות מחברות ומקרנות.

משרדנו גייס בשנים האחרונות למתנסים  למעלה מחצי מיליון ש"ח.

להמלצות - ניתן לפנות למנהלי המתנסים.