גיוס כספים לתנועות נוער מוועדת העזבונות

משרדנו מסייע בהצלחה מלאה לתנועות נוער מכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיוע משרדנו מצליח לגייס לתנועות הנוער תמיכות מוועדת העזבונות ותמיכות מחברות ומקרנות.

משרדנו גייס בשנים האחרונות לתנועות נוער כ 500,000 ש"ח.

להמלצות - ניתן לפנות למנהלי תנועות הנוער.