עזבונות במשרדי ממשלה

להלן מידע חשוב על מחלקות העזבונות במשרדי הממשלה השונים:

משרד הרווחה – מחלקת עזבונות
רח' ירמיהו 39 מגדלי הבירה, ת"ד 1260, רוממה, ירושלים 91012
יוכבד אילוז, מנהלת מחלקת עזבונות
02-5085290 , 02-5085190 , 02-5085008 , 02-5085008 , 02-5085007 
פקס: 02-5085190

yochie@molsa.gov.il
רותם דרייפוס, חשבת מחלקת עזבונות

rotemd@molsa.gov.il

 

משרד החינוך– מחלקת עזבונות
רח' כנפי נשרים 15, ירושלים
02-5604700/1
פקס: 02-5604723

חנה אמויאל, רכזת עזבונות
02-5604897
פקס: 02-5604796

hanaam@education.gov.il

 

המשרד לשרותי דת  – מחלקת עזבונות
רח' כנפי נשרים 7, ירושלים
אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות

02-5311198

פקס: 02-5311332

EfraimA@dat.gov.il
רחלי מונסה, רכזת תחום תמיכות ועזבונות

02-5311168

rachelim@dat.gov.il

 

משרד הבריאות – מחלקת עזבונות
רח' בן-טבאי 2, ירושלים
גילת רץ, רכזת תמיכות ועזבונות

02-6787610/8

פקס: 02-6785453

gilat.ratz@moh.health.gov.il

 

משרד הקליטה – מחלקת עזבונות
רח' קפלן 2, ירושלים 91950

בת שבע הרוש,

02-6752782

פקס: 02-6752666

batsheva@moia.gov.il

 

משרד הביטחון – מחלקת עזבונות
רח' קפלן 31, הקריה, תל-אביב 64734 (בניין חדש)

מיכל עמוס, רו"ח אכ"ס   

03-6934776

Michal_Amos@mod.gov.il

 

משרד ראש הממשלה – מחלקת עזבונות
רח' קפלן 3, ירושלים

אופירה חפצדי, מרכזת ועדת תמיכות

02-6707122

פקס: 02-6773705

ofirah@pmo.gov.il

 

משרד המשפטים – מחלקת עזבונות
רח' צלאח א-דין 29, ירושלים

דפנה בניטה, מזכירת סמנכ"ל ורכזת ועדת התמיכות

02-6466571

פקס: 02-6466740

DafnaB@justice.gov.il

 

המשרד להגנת הסביבה – מחלקת עזבונות
רח' כנפי נשרים 5, ירושלים

שירה יצחקי, רכזת ועדת תמיכות

02-6553819

פקס: 02-6522355

shira@sviva.gov.il

 

משרד המדע והטכנולוגיה – מחלקת עזבונות
ת.ד. 49100, ירושלים 91490

רחלי הדר

02-5411140

פקס: 02-5826033

rachelr@most.gov.il

 

משרד התרבות והספורט – מחלקת עזבונות
כנפי נשרים, ירושלים

שלמה יצחקי, מנהל תחום כלכלה ותקציבים

02-5601736/7

פקס: 02-5601558

mailto:shlomoit@most.gov.il

 

משרד הכלכלה – מחלקת עזבונות
גלי בן מיכאל, מרכזת ועדת התמיכות
רח' בנק ישראל 5, ירושלים

02-6662613

פקס: 02-6662932

gali.ben-michael@moital.gov.il

 

משרד הבינוי והשיכון – מחלקת עזבונות
ת.ד. 18110, ירושלים 91180

אורה איוב, מנהלת לשכת מנכ"ל

02-5847106

פקס: 02-5847688

orai@mosh.gov.il

 

משרד התיירות – מחלקת עזבונות
ת.ד. 1018, ירושלים 91009

מאיה זינו-אברמוביץ, ממונה פיתוח תשתיות תיירותיות

02-6664378

פקס: 02-6664410

mayaz@education.gov.il

 

משרד החקלאות – מחלקת עזבונות
ת.ד. 30, בית דגן 50200

מוטי נחום, עוזר מנכ"ל

03-9485530/1/2

פקס: 03-9485859

motin@moag.gov.il

 

משרד הפנים – מחלקת עזבונות
רח' קפלן 2, 91950 ת.ד. 6158, ירושלים 91061

יוסף בנישתי

02-6701430

פקס: 02-5697990

josephbe@moin.gov.il

 

יוסף שפר מכיר היטב את הנהלים והמדיניות של מחלקות העזבונות במשרדי הממשלה השונים.

רוצה לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.