הנה"ח לעמותות

חשבונאות מועילה לעמותות


ניהול מערכת חשבונאית טובה יעילה וחכמה בעמותה, הינה תנאי בל יעבור לעמידה בדרישות החוקים והתקנות החלים על העמותה.

מעבר לזאת, היא מהווה תנאי לקבלת תמיכות מהמדינה, מוועדת העזבונות ומהרשויות המקומיות.

בהקשר לזה, יצוין כי לשם קבלת תמיכות יש לעמוד במספר דרישות חשבונאיות, ובהן:

א. עמידה בשיעור הוצאות הנהלה וכלליות אשר נקבעו ע"י האוצר,
ב. עמידה בשיעור עודפים וגרעונות מצטברים במאזן השנתי ביחס למחזורי הפעילות השנתי.

על מנת לעמוד בדרישות אלו, נדרש רואה החשבון של העמותה להכיר את כל הכללים התקנים וגילויי הדעת בהם ניתן לעשות שימוש מושכל, על מנת להביא את העמותה ממצב בו היא איננה עומדת בדרישות, חמצב בו היא עומדת בהן, וזכאית לקבלת תמיכות.

משרדנו ישמח להעניק לעמותה שרותי הנהלת חשבונות ברמה הגבוהה ביותר,
ואשר כוללים הכל:

  • הנהלת חשבונות מלאה,
  • הפקת משכורות,
  • התנהלות מול הרשויות: ביטוח לאומי, מע"מ וכיו"ב. 
  • סליקת אשראי והוראות קבע, 
  • דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ע"י רו"ח,
  • קבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות

- והכל במחיר החל מ 700 ש"ח בחודש בלבד!

 

לקבלת ייעוץ חינם !- מועיל וחכם בכל הנוגע להנהלת חשבונות ולראיית חשבון לעמותה שלך - צור קשר כעת.

הנה"ח לעמותות