03-6052229

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"

שפר - מומחים לגיוס כספים

החזון שלנו לסייע ללקוחותינו – יישובים וארגונים הפועלים ללא כוונת רווח, לטובת עם ישראל.
אנו מחויבים לסייע ללקוחותינו במקצועיות, ביעילות, באדיבות וביושר.
אנו מתמידים לצמוח, להתפתח ולהתחדש ולהוביל בתחום פעילותנו.

שנות ניסיון
0
עמותות ויישובים
% הצלחה
0
₪ גוייסו
0
מגן דוד אדום
בני דוד עלי
כנפיים של קרמבו
האוניברסיטה הפתוחה
נירים
תנועת הנוער הדרוזי
דילוג לתוכן