03-6052229

הגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות

על מנת שכספי העזבונות יגיעו רק למוסדות הפועלים כתיקנם, ועדת העיזבונות מרבה בפסילת בקשות מסיבות טכניות, ומקפידה על מילוי דרישותיה.

עמותה שקיבלה תמיכה בשלוש השנים האחרונות לא תקבל תמיכה מוועדת עזבונות בשנה הבאה.

עמותה רשאית להגיש לוועדת העזבונות רק פעם בשנה, בקשה אחת, עבור פרויקט אחד בתחום מטרותיה.

הגשת בקשה עבור מספר פרויקטים תגרום לפסילת הבקשה.

הבקשה לפרויקט העתיד להתבצע בשנה שלאחר שנת ההגשה.

מומלץ להגדיר פרויקט בצורה ברורה ומעשית.

אין לבקש תמיכה עבור פעילות שוטפת של העמותה.

וועדת העיזבונות איננה תומכת בפרויקטים הנתמכים ע"י משרד ממשלתי.

ועדת העזבונות איננה מאשרת בקשות לחלוקת כסף ע"י העמותה לאחרים.

וועדת העזבונות איננה מעניקה תמיכה לרכישת מקרקעין או מבנה או לבניית מבנה – אלא אם יש עיזבון מיועד לכך.

ועדת העיזבונות איננה תומכת בעמותה, שמהדו"חות הכספיים עולה, שיש לה גירעון מצטבר העולה על מחצית ממחזור ההכנסות השנתי ומצוי גם גרעון שנתי.

ועדת העיזבונות איננה תומכת בעמותה, שמהדו"חות הכספיים עולה, שיש לה עודף מצטבר העולה על שליש ממחזור ההכנסות השנתי.

וועדת העיזבונות איננה מעניקה תמיכות לעמותות, שהוצאות הנהלה וכלליות שלהן, עולות על הקבוע בהוראות החשכ"ל.

וועדת העזבונות איננה תומכת בעמותה, שמחזור הכנסותיה נמוך מ-100,000 שח

ועדת העזבונות
ועדת העזבונות

ניתן להגיש בקשות לוועדת העזבונות רק באמצעות המערכת הממוחשבת (מערכת יעל"ה).

הכניסה למערכת באמצעות כרטיס המונפק למורשה חתימה של המוסד באמצעות החברות קומסיין ופרסונל אי די.

מוסדות שבבעלותם כרטיס למורשה חתימה, לשימוש במרכבה, יוכלו להשתמש בו במערכת העזבונות, לאחר ביצוע שיוך נציג למוסד, באמצעות הזנה למערכת של טופס הסמכת מורשה חתימה, חתום ומאושר ע"י עו"ד.

דרך אתר הוועדה. לאחר העלאת כל הפרטים, וטופס הסמכת הנציג, יקבל הפונה מהוועדה תשובה לפנייתו במייל חוזר.

דילוג לתוכן