03-6052229

החלטות ועדת העזבונות

החלטות ועדת העזבונות

להלן החלטות וועדת העזבונות לשנים האחרונות, כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים הממשלתי:

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2021

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2020

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2019

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2018

דילוג לתוכן