03-6052229

יו"ר וועדת העזבונות והממונים על העזבונות במשרדי ממשלה ממליצים על יוסף שפר – מנהל וועדת העזבונות

ההמלצות ניתנו בעת כהונתו של יוסף שפר כמנהל וועדת העזבונות.

יוסף שפר - ועדת העזבונות

יו"ר וועדת העזבונות השופטת (בדימוס) תחיה שפירא
"מר שפר הינו מנהל הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה, משנת 2004. בתוקף תפקידו אחראי מר שפר על צוות עובדי הוועדה ועל הטיפול באלפי בקשות לקבלת הקצבות המופנות לוועדה מן הציבור, בהיקף כספי גדול מאוד. מר שפר הינו מנהל מוכשר ואחראי, בעל ידע כלכלי וניהולי משמעותי, ראייה כוללת אך גם יכולת מוכחת להיכנס לפרטים. במסגרת תפקידו מקיים מר שפר קשר מקצועי חשוב וחיובי עם מגוון הגורמים הקשורים עם עבודת הוועדה, ביניהם האפוטרופוס הכללי ומשרדי הממשלה. ניסיונו רב השנים של מר שפר בניהול הוועדה והיחסים הבינאישיים הטובים עם צוות העובדים אפשרו לחברי הועדה הציבורית לדון ולהחליט בבקשות הרבות העומדות בפניהם באופן יעיל, מהיר וענייני, על בסיס נתונים ברורים, אמינים ובדוקים."

המלצת יו"ר וועדת העזבונות השופט נתן עמית
"אני מכהן כיו"ר הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.  יוסף שפר הוא מנהל הועדה והוא מכהן בתפקיד במהלך כל התקופה שאני משמש כיו"ר הועדה. מהיכרותי איתו יכולני לומר שיוסף שפר הוא בעל ידע כלכלי נרחב, בעל יוזמה ונעים הליכות ומנהל את הועדה בצורה יוצאת מן הכלל. הוא שולט בכל האספקטים הכלכליים והחשבונאיים הכרוכים באלפי בקשות שמוגשות לוועדה, ובכל הכרוך במערך העמותות בארץ וניהולן. בנוסף ניהול צוות העובדים על ידו נעשה בצורה נעימה ויעילה, המאפשר לוועדה לדון ולהחליט במאות בקשות מדי שנה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים."

הממונה על העזבונות והתמיכות במשרד הדתות, מר אפי עמר
"אני מכיר את מר יוסף שפר מאז תחילת שנת 2004 בה התמנה לתפקיד מנהל הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של העיזבונות . מר יוסף שפר הינו מומחה לנושאי העיזבונות, התמיכות וההקצבות אשר ניתנים לאלכ"רים, והוא בעל ידע עמוק ונרחב בכל עולם העמותות. מר שפר הוא איש מינהל מעולה , אדם מקצועי, יעיל, בהיר מחשבה ומהיר החלטה. הוא יודע לבחון את מצב העבודה לאשרו, להציע וליישם חידושים ותהליכי עבודה משתפרים. בתפקידו הוא ייעל מאוד את עבודת ועדת העזבונות, הטמיע דרכי ניהול חדשניות וקיצר את התהליך המייגע אשר היה נחלת הוועדה עד לבואו. יוסף ביצע את כל אלו בלבביות , באנושיות ובנחת רוח תוך מתן דגש על שרות ברמה הגבוהה ביותר שנראתה במגזר הציבורי. יוסף רואה מול עיניו את טובת כל הלקוחות, קרי המורישים, משרדי הממשלה ובהם משרדנו – המשרד לשרותי דת , והעמותות אותן שירת בנאמנות אין קץ. מר יוסף שפר מהווה דוגמא למנהל נאמן , חרוץ ומקצועי , אשר בטוחני כי יוכל לסייע לכל תאגיד ולנהל בהצלחה יחידות ותאגידים בכל המגורים."

מר שלמה יצחקי – הממונה על התמיכות במשרד התרבות והספורט
"אני קולגה של יוסף כבר מספר שנים, ויוצא לי להכירו ולהתרשם הן ממקצועיותו ויעילותו הרבה, שליטתו בחומר, והחשוב מכל בימנו אלה – נחת הרוח והשלווה בה מנהל את העניינים. שנים רבות נוהלו ענייני ועדת העזבונות באיטיות עד שיוסף הגיע והכניס במערכת תזזית חיובית. הכל ניראה כרגע אחרת ולטובה. בכל מקום שיוסף יעבוד הוא יהיה לברכה ויעלה את קרנה של אותה יחידה."

גב' יוכבד אילוז, הממונה על העזבונות במשרד הרווחה
"מר יוסף שפר משמש בתשע השנים האחרונות כמנהל ועדת העיזבונות במשרד המשפטים במסגרת עבודתנו המשותפת בלו"ז, הטיפול בבקשות התמיכה מקצועי וענייני כל זאת למרות אלפי הבקשות בשנה שבאחריותו. בתקופת כהונתו נעשו שינויים מהותיים שייעלו את התהליך העבודה. חשוב לציין כי יוסף שפר שם דגש על שיפור השירות לעמותות שמתבטא בקיצור זמן הטיפול בבקשות התמיכה כמו גם מתן מענה הולם לפניות העמותות בנושאים שונים ומגוונים. יוסף שפר ניחן בנועם הליכות ומקיים יחסי עבודה נאותים עם הגורמים השונים במשרדנו, תרומתו לעבודת ועדת עיזבונות המדינה הותירה חותם."

מר מנחם פאלק – הממונה על העזבונות במשרד החינוך
"אני מכיר את מר יוסף שפר מאז התמנותו לתפקיד מנהל הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של העיזבונות. מר שפר הוא איש מנהלה מעולה, אדם מקצועי, בהיר מחשבה ומהיר החלטה. הוא יודע לבחון את מצב העבודה לאשרו, להציע וליישם חידושים ותהליכי עבודה משופרים. בתפקידו הוא ייעל את העבודה, קיצר את התהליכים, כל אלו בנועם ורוח חברית. הוא ראה מול עיניו את טובת הלקוח, קרי העמותות אותן שירת ומאידך את מתן העזרה והתמיכה הדרושה לשותפיו לעבודה ממשרדי הממשלה האחרים, כמו למשל ממשרד החינוך. מר יוסף שפר מהווה דוגמה למנהל נאמן, חרוץ ומקצועי."

גב' אורה איוב – הממונה על העזבונות במשרד הבינוי והשיכון
"זה יותר מ- 10 שנים שאני מטפלת בנושא של תמיכות מוועדת העזבונות. ברצוני לציין שחלו שיפורים רבים במשך השנים האחרונות ובמיוחד בשנתיים האחרונות. היוזמות החדשות שלכם והשינויים שערכתם עזרו למשרדנו בטיפול בבקשות המועברות לטיפולנו והן בתשובות שאנחנו מקבלים מוועדת העזבונות. כשפניתי אליך קיבלתי תשובות מיידיות ברורות וענייניות. זה מאוד מקל על הטיפול וההתנהלות מול העמותות שלהם אנחנו מסייעים דרך וועדת העזבונות. לאחרונה שינוי הנוהל הביא לבהירות, סדר והגינות מרבית, כדי לסייע לפונים בבקשות ובתקציבים שאושרו ואכן רואים ששינויים אלה מביאים ליעילות רבה."

גב' נורית שניט – חברת וועדת העזבונות
"מר יוסף שפר מוכר לי מזה שלוש שנים, הכרתיו מעבודתנו המשותפת בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה. מר שפר הוא מנהל הועדה. הוא אחראי, בין השאר, על ניהול תקציב הועדה. הכנת תכנית העבודה השנתית שלה. יישום הוראות מנכ"ל משרד המשפטים בנושאים מנהליים ותקציביים של הועדה. הוא מרכז את כל עבודת הועדה, מנחה ומפקח על צוות העובדים העושים במלאכה. הוא אחראי על הכנת בקשות התמיכה המובאות לעיון חברי הועדה ולהחלטתם, כמו כן הוא אחראי על התקשורת עם קהל הפונים לוועדה, מתן הסברים ומידע רלבנטי לפונים אליה ועוד. המטלות בהן עוסק מר שפר הן רבות והעומס והאחריות המונחים על כתפיו גדול. בתופה זו יכולתי לעמוד על תכונותיו הניהוליות והאנושיות. יכולה אני לציין כי עבודת הועדה נעשית בצורה יעילה ומסודרת תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים ולחוצים בזכות יכולת הארגון והאחריות הרבה המאפיינים אותו. מר שפר מסור מאד לתפקידו והוא סוחף עמו את צוות העובדים בזכות תכונותיו האנושיות וסבלנותו. הוא נעים הליכות, אדיב וקשוב לדרישות תפקידו כמנהל, אציין כי בקיאותו בפרטים הקטנים וכושר זכרונו היו לעזר רב בעבודת הועדה."

רו"ח מוטי גולנסקי – רו"ח ועדת העזבונות
"משרדנו עבד מול מר יוסף שפר במשך תקופה של 3 שנים משרדנו העניק שירותי ביקורת לוועדת העזבונות של משרד המשפטים ומר שפר פעל מולנו כנציג הבכיר מטעם ועדת העזבונות במהלך התקופה הנ"ל, למדנו להכיר ולעבוד מול אדם איכותי מקצועי, הגון נעים הליכות ובעל מוסר עבודה גבוה. מר שפר גילה בקיאות ומקצועיות בתחום התמיכות הכספיות למוסדות ציבור, הנחיות רשם העמותות והחשב הכללי במשרד האוצר, חוק ותקנת העמותות, הנחיות ועדת העיזבונות , תקני חשבונאות החלים על מוסדות מלכ"ר וכדו'. מר שפר הותיר בנו רושם חיובי מאוד ואנו בטוחים כי תרומתו תהיה ניכרת בכל ארגון בו ייקח חלק."

דילוג לתוכן