03-6052229

רשימת נושאים בהם תמכה וועדת העזבונות בשנת 2023

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה – פרסמה בתאריך 2/8/2022 את הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העיזבונות לשנת 2023.

המועד להגשה הסתיים ביום 21/9/2022

להלן רשימת 16 נושאי התמיכה העיקריים שהיה ניתן להגיש בגינם בקשה לוועדת העזבונות:

 1. תמיכה במרכזים לחקר השואה.
  בקשות הוגשו על ידי גופים יעודיים לחקר השואה.
  תקציב התמיכה לנושא יעמוד על – 3 מש"ח.
 1. פרויקטים קהילתיים ותוכניות להקניית ערכים לבני נוער וילדים בתנועות הנוער.
  בקשות הוגשו על ידי גופים המוגדרים כתנועות נוער המוכרים ע"י משרד החינוך.
  תקציב התמיכה לנושא יעמוד על – 5 מש"ח.
 1. פרויקטים עבור נפגעי נפש ו/או עבור אנשים וילדים עם מוגבלות ו/או עבור התמודדות עם הפרעות אכילה.
  בקשות הוגשו על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום זה בקהילה.
  תקציב התמיכה לנושא – 8 מש"ח.
  הבהרה: על נפגעי הנפש להיות מוכרים על ידי הרשויות.
 1. תוכניות לשוחרי מדע ולקידום מצוינות מדעית בתחומי הטכנולוגיה, בקרב בני נוער עד גיל 18.
  תקציב התמיכה לנושא – 1.5 מש"ח.
  הבהרה: הנושא מיועד לתמיכה בשוחרי מדע בתכניות ייחודיות מחוץ לתכנית הלימודים בבית הספר.
 1. תוכניות להבאת אנשי רפואה מוסמכים לישראל.
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. מחקרים רפואיים.
  תקציב התמיכה לנושא – 7 מש"ח.
 1. שיפוץ תחנות טיפות חלב ומרכזים לטיפול בהתפתחות הילד בפריפריה ובשכונות מצוקה.
  תקציב התמיכה לנושא – 7 מש"ח.
  היישובים הנכללים בפריפריה הנם לפי נספח ו' להחלטת ממשלה מס' 3738.
  https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-6.pdf
 1. פיתוח המרחב הציבורי שאינו מותחם לאוכלוסייה מסוימת – לטובת שמירה על מרחבים טבעיים ופיתוח ריאות ירוקות.
  תקציב התמיכה לנושא – 5 מש"ח.
 1. תמיכה במכינות קדם צבאיות.
  בקשות לתמיכה בנושא הוגשו עבור מכינות קדם צבאיות המוכרות ע"י משרד ההתיישבות.
  תקציב התמיכה לנושא – 4 מש"ח.
 1. רכישה ופיתוח  רובוטים  לשימוש  בתחום:  האורטופדיה,  האורולוגיה, הנוירוכירורגיה, הכירורגיה והשיקוף וכן לרכישת מכשירי הדמיה לבתי חולים.
  הוועדה תשווה לנגד עיניה מיקום בית החולים בארץ והאוכלוסיה שאמורה ליהנות משירותיו. הסכום שיבוקש מהוועדה לא יעלה על 3 מש"ח.
  תקציב התמיכה לנושא – 14 מש"ח.
 1. טיפול בהתמכרויות בתחום: סמים, אלכוהול והימורים.
  בקשות הוגשו על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום.
  תקציב התמיכה לנושא – 1.5 מש"ח.
 1. רכישת ציוד קצה אלקטרוני (לרבות מחשבים וטאבלטים) עבור תלמידים מיישובים וכן עבור תלמידים נזקקים במוסדות לילדים ללא עורף משפחתי נזקקים המדורגים בדירוג סוציואקונומי 1 – 5 בדירוג הלמ"ס.
  ציוד קצה אלקטרוני: מכשירים אלקטרוניים, לרבות מחשבים וטאבלטים, לשימוש אישי של התלמידים לתמיכה
  בתכניות הלימודים של בתי הספר.
  תלמידים נזקקים: תלמידים עד כיתה י"ב, שבאים ממשפחות נזקקות על פי אישור לשכות הרווחה
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. ניצולי שואה.
  בקשות הוגשו על ידי גופים ייעודיים לטיפול בניצולי השואה.
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. תוכניות לעולים חדשים נזקקים בכלל וקליטה מיטבית של עולי אוקראינה נזקקים בפרט.
  בקשות הוגשו עבור עולים חדשים עד 4 שנים מעלייתם ארצה.
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. תמיכה ועידוד ללימודי תעודה בלימודי הנדסאים וטכנאים עבור צעירים עד גיל 30.
  בקשות הוגשו על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום זה.
  ניתן היה להגיש בקשה לנושא זה, כל עוד התלמיד יקבל תעודה בגין לימודיו, לרבות תעודה בגין קורס בתחום הנושא.
  תקציב התמיכה לנושא – 2 מש"ח.
 1. סיוע לנכים קשים של כוחות הביטחון ברכישת אמצעי סיוע ו/או ברכישת ציוד ו/או במתן טיפולים.
  בקשות הוגשו על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום.
  תקציב התמיכה לנושא – 2 מש"ח.

 התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן רק לגופים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הרלבנטיים.

להלן רשימת כל הבקשות לתמיכה שהוגשו לוועדת העזבונות לשנת 2023
הרשימה כוללת את הפרטים הבאים: מספר המוסד, שם המוסד, עלות כל הפרויקט וסכום הבקשה שהוגשה לוועדת העזבונות

לרשימה המלאה לחצו

דילוג לתוכן