03-6052229

וועדת העזבונות 2023

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה – פרסמה בתאריך 2/8/2022 את

הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העיזבונות לשנת 2023.

המועד להגשה הסתיים ביום 21/9/2022

 

להלן רשימת 16 נושאי התמיכה העיקריים שניתן להגיש בגינם בקשה לוועדת העזבונות:

 

 1. תמיכה במרכזים לחקר השואה.
  בקשות תוגשנה על ידי גופים יעודיים לחקר השואה.
  תקציב התמיכה לנושא יעמוד על – 3 מש"ח.
 1. פרויקטים קהילתיים ותוכניות להקניית ערכים לבני נוער וילדים בתנועות הנוער.
  בקשות תוגשנה על ידי גופים המוגדרים כתנועות נוער המוכרים ע"י משרד החינוך.
  תקציב התמיכה לנושא יעמוד על – 5 מש"ח.
 1. פרויקטים עבור נפגעי נפש ו/או עבור אנשים וילדים עם מוגבלות ו/או עבור התמודדות עם הפרעות אכילה.
  בקשות תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום זה בקהילה.
  תקציב התמיכה לנושא – 8 מש"ח.
  הבהרה: על נפגעי הנפש להיות מוכרים על ידי הרשויות.
 1. תוכניות לשוחרי מדע ולקידום מצוינות מדעית בתחומי הטכנולוגיה, בקרב בני נוער עד גיל 18.
  תקציב התמיכה לנושא – 1.5 מש"ח.
  הבהרה: הנושא מיועד לתמיכה בשוחרי מדע בתכניות ייחודיות מחוץ לתכנית הלימודים בבית הספר.
 1. תוכניות להבאת אנשי רפואה מוסמכים לישראל.
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. מחקרים רפואיים.
  תקציב התמיכה לנושא – 7 מש"ח.
 1. שיפוץ תחנות טיפות חלב ומרכזים לטיפול בהתפתחות הילד בפריפריה ובשכונות מצוקה.
  תקציב התמיכה לנושא – 7 מש"ח.
  היישובים הנכללים בפריפריה הנם לפי נספח ו' להחלטת ממשלה מס' 3738.
  https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-6.pdf
 1. פיתוח המרחב הציבורי שאינו מותחם לאוכלוסייה מסוימת – לטובת שמירה על מרחבים טבעיים ופיתוח ריאות ירוקות.
  תקציב התמיכה לנושא – 5 מש"ח.
 1. תמיכה במכינות קדם צבאיות.
  בקשות לתמיכה בנושא יוגשו עבור מכינות קדם צבאיות המוכרות ע"י משרד ההתיישבות.
  תקציב התמיכה לנושא – 4 מש"ח.
 1. רכישה ופיתוח  רובוטים  לשימוש  בתחום:  האורטופדיה,  האורולוגיה, הנוירוכירורגיה, הכירורגיה והשיקוף וכן לרכישת מכשירי הדמיה לבתי חולים.
  הוועדה תשווה לנגד עיניה מיקום בית החולים בארץ והאוכלוסיה שאמורה ליהנות משירותיו. הסכום שיבוקש מהוועדה לא יעלה על 3 מש"ח.
  תקציב התמיכה לנושא – 14 מש"ח.
 1. טיפול בהתמכרויות בתחום: סמים, אלכוהול והימורים.
  בקשות תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום.
  תקציב התמיכה לנושא – 1.5 מש"ח.
 1. רכישת ציוד קצה אלקטרוני (לרבות מחשבים וטאבלטים) עבור תלמידים מיישובים וכן עבור תלמידים נזקקים במוסדות לילדים ללא עורף משפחתי נזקקים המדורגים בדירוג סוציואקונומי 1 – 5 בדירוג הלמ"ס.
  ציוד קצה אלקטרוני: מכשירים אלקטרוניים, לרבות מחשבים וטאבלטים, לשימוש אישי של התלמידים לתמיכה
  בתכניות הלימודים של בתי הספר.
  תלמידים נזקקים: תלמידים עד כיתה י"ב, שבאים ממשפחות נזקקות על פי אישור לשכות הרווחה
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. ניצולי שואה.
  בקשות תוגשנה על ידי גופים ייעודיים לטיפול בניצולי השואה.
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. תוכניות לעולים חדשים נזקקים בכלל וקליטה מיטבית של עולי אוקראינה נזקקים בפרט.
  בקשות תוגשנה עבור עולים חדשים עד 4 שנים מעלייתם ארצה.
  תקציב התמיכה לנושא – 3 מש"ח.
 1. תמיכה ועידוד ללימודי תעודה בלימודי הנדסאים וטכנאים עבור צעירים עד גיל 30.
  בקשות תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום זה.
  ניתן להגיש בקשה לנושא זה, כל עוד התלמיד יקבל תעודה בגין לימודיו, לרבות תעודה בגין קורס בתחום הנושא.
  תקציב התמיכה לנושא – 2 מש"ח.
 1. סיוע לנכים קשים של כוחות הביטחון ברכישת אמצעי סיוע ו/או ברכישת ציוד ו/או במתן טיפולים.
  בקשות תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם לתחום.
  תקציב התמיכה לנושא – 2 מש"ח.

 התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן רק לגופים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הרלבנטיים.

 

להלן רשימת העזבונות המיועדים שפרסמה וועדת העזבונות:

הערות

תיאור העיזבון

נושא העיזבון

סכום העיזבון בש"ח

מספר העיזבון

 

 

בית חולים

56,775

66146149

 

לבנייה או לשיפוץ בית ספר או בית אבות להנצחת משפחת לייסט

 

בית ספר / בית אבות

 

10,973

 

66111575

 

 

בנייה ושיפוץ בתי מגורים

219,095

66190837

 

לרכוש או לבנות בהר כרמל בית לילדים (בעדיפות לילדים בני )7-13 אשר להם בעיות עקב כל מה שעבר עליהם בחיים – לא חולים בגוף – דוגמת בית נס ציונה לילדים, הבית יישא את השם בית הילדה מאירהוף

 

 

 

בניית בית ילדים

 

 

 

12,071,230

 

 

 

66114145

 

פיתוח והקמת בנק דם

בנק הדם

356,066

66166939

 

פרויקטים בתחום הרפואה

בריאות

13,973

66146151

 

 

בתי אבות

501,993

66117213

 

ליהודים עניים

בתי אבות

683,978

66117021

 

לבית אבות דתי בחיפה

בתי אבות

21,483

66116288

 

 

בתי ספר ציבורים

10,471

66120865

 

 

גיבורי מלחמות

ישראל

22,557

66176653

 

עבור בניית דיור לעולים חדשים

דיור לעולים חדשים

501,210

66185266

בקשות מעיזבון זה תוגשנה רק על ידי בתי חולים העוסקים בתחום העיזבון

לבית חולים עבור טיפול במחלות  OSTEOMYOLEITE

 

דלקת עצמות

 

58,432

 

66145820

 

 

הגנה על החי ועל הסביבה

177,734

66195414

 

 

הגנת הטבע

38,150

66195045

 

להגנת העם היהודי במדינה

והטריטוריה של המדינה

הגנת מדינת ישראל

174,474

66178363

בקשות להקמה ופיתוח של קיבוצים תוגשנה על ידי ועדים מקומיים

למטרת הקמתם ופיתוחם של קיבוצים או למטרת יישוב עולים

הקמת או פיתוח קיבוצים

 

92,298

 

66160067

 

חיילים משוחררים שהיו חיילים קרביים בצה״ל, לרבות מי שהוכר כסובל מהלם קרב בשל שירותו הצבאי (אף אם לא היה חייל קרבי)

 

 

ותיקי מלחמה

 

 

17,603,745

 

 

66178461

 

 

חינוך ילדים יתומים

136,363

66125805

 

 

חינוך ילדים

12,747

66125815

 

 

חינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד

 

 

26,099

 

 

51200033

 

 

חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד

 

 

12,244

 

 

51200040

 

להשתתפות בתוכניות חילופי סטודנטים עם צרפת

חלוקת מלגות לסטודנטים ישראלים

474,116

66180656

בקשות לעיזבון זה תוגשנה על ידי ועדים מקומיים

סיוע לקיבוצים חדשים שניתן להקים, בעיקר לחקלאות

חקלאות

26,676

66191292

 

 

יישוב עולים בארץ

17,228

66180539

 

 

יישוב עולים חדשים

168,529

66185426

 

 

יישוב עולים מרוסיה

581,042

66180687

 

עבור יישובם של עולים יהודים אירופאיים

יישובם של יהודים מאירופה

413,379

66195417

 

לטובת ילדים ישראלים פצועים עקב מלחמה או אלימות

ילדים ישראלים פצועים

167,370

66117214

 

 

ילדים יתומים

17,619,181

66117260

 

טיפול וחינוך יתומים

ילדים יתומים

28,344

66117152

 

למוסדות לילדים בסיכון בהם שוהים ילדים יתומים

ילדים יתומים

10,407

66117169

 

לתוכניות מיוחדות לילדים מחוננים

ילדים מחוננים

11,968

66120827

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש

 

ילדים נפגעי טרור

106,068

66117204

 

סיוע ושיקום ילדים עוורים

ילדים עוורים

165,464

66116271

 

סיוע וטיפול בילדים עם פיגור

ילדים עם מוגבלות

95,113

66140605

תינתן עדיפות לתמיכה בפרויקטים עבור ילדים, לטיפולים רגשיים, באזור עוטף עזה ובפריפריה
הגדרות לעוטף עזה ולפריפריה לפי:
נספח ב':
 https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/2308222.pdf
נספח ה':
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/2308225.pdf
נספח ו' להחלטת ממשלה מס' 3738:
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/2308226.pdf

 

 

ילדים עניים נזקקים

 

2,074,175

 

51100012

 

 

יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה

51,718

66178456

 

לחינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור

יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה

4,954,861

66125767

 

 

יתומים

428,715

66113948

 

לסיוע ולחינוך של עולים יתומים

יתומים

35,912

66185235

 

חינוך וסיוע ליתומים

יתומים

30,986

66116161

 

 

לילדים שעברו התעללות (פיזית,נפשית או מינית,)הזנחה או אונס

71,475

66117219

 

 

ללימוד בנושא בית המקדש (לרבות ארכיאולוגיה או מחקר)

202,755

66130125

על פי הוראות העיזבון- על המוטבים להשתמש בכספים שלא למטרות דתיות או מטרות פולחן

 

לפרוייקטים הנוגעים לאימוץ בישראל

 

1,745,777

 

66116941

 

 

מהגרים מברית המועצות

51,801

66180584

 

 

מוסד סיעודי

38,116

66146153

שיפוץ בית יתומים עם חובת הנצחה

לבניית בית יתומים

מוסדות יתומים

117,405

66112026

 

לבתי יתומים

מוסדות יתומים

16,655

66116903

בקשות מעיזבון זה תוגשנה רק על ידי ארגונים יציגים העוסקים בתחום העיזבון

 

 

מוסדות ללימודי רפואה

 

12,671

 

66120511

 

 

מושב זקנים סיעודי ממשלתי

43,010

66117246

 

מחקר למציאת שיטות חילופיות לניסויים בבעלי חיים

מחקר

121,077

66195415

 

 

מחקר בתחום מחלת הסרטן

120,572

66145758

 

 

מחקר רפואי

736,636

66167697

 

בתחומי סוכרת, סרטן ומחלות עיניים

מחקר רפואי

16,668

66145992

 

בתחומי מחלות לב וסרטן

מחקר רפואי

15,558

66145882

 

למימון מחקר רפואי במוסד בארץ, בדגש על מחלות לב וריאות

 

מחקר רפואי

 

12,858

 

66141187

 

לקידום המדע ולמתן מלגות למטרה מדעית

מטרות מדעיות

39,132

66120449

 

 

מטרות מחקר

39,081

66195434

 

מלגות ליתומים אשר גרים

בבתי יתומים יהודים – לחלוקה ישירות ליתומים

או לבתי היתומים למענם

 

מלגות

 

45,532

 

66121309

 

מלגות לסטודנטים נזקקים

מלגות

15,909

66125561

נדרש לצרף לבקשה רישיון להפעלת מעון

תינוקות

 

 

מעון תינוקות

 

546,594

 

66117212

 

 

משפחות נזקקות

110,835

66117231

 

 

משפחות שכולות

717,587

66178368

 

לאלמנות מלחמה או להורים שילדיהם נפלו במלחמה

משפחות שכולות

83,576

66175999

 

 

משפחות שכולות של חיילים

1,058,681

66178422

 

לאזרחים ישראלים אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, נכות או מחלה

 

נזקקים

 

19,963

 

66117255

 

 

ניצולי שואה

48,075

66117247

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,1971-ל"תש

 

שיקום ותמיכה

 

נכי מלחמה

 

989,784

 

51700069

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,1971-ל"תש

 

 

נכי מלחמה

 

19,236

 

66176017

 

 

נכי צה"ל

406,366

66178329

 

משרד הביטחון / נכי צה"ל בנים למשפחות נזקקות

נכי צה"ל

16,810

66178389

 

עוורים ומשותקים נזקקים יוצאי אירופה

נכים ממוצא אירופאי

14,625

66113326

 

לפרויקטים בתחום שיקום נערות חסרות בית

נערות חסרי בית

17,275

66111393

 

 

נפגעי השריפה בכרמל

25,472

66195418

 

 

סיוע לנפגעי השריפות 11/2016

24,217

66117238

 

לפליטים יהודים בתל- אביב או בירושלים

סיוע לפליטים יהודים

265,568

66180618

 

 

סיוע לפליטים נזקקים

27,984

66185425

 

 

סיוע לשיכון עולים

43,634

66180467

 

 

סיוע לשיכון עולים קשישים

712,321

66185314

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש

 

סיוע רפואי לקורבנות טרור

 

10,719

 

66116817

 

 

סעד משפטי לנזקקים

52,108

66191618

"ספריות ציבוריות" – על פי חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה- 1975

לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל

 

ספריות ציבוריות

 

47,643

 

66210186

 

 

עוורים נזקקים

137,757

66140519

 

לדיור, להכשרה, לשיקום, לשירותים סוציאליים ולתוכניות אחרות לסיוע ועזרה לעולים חדשים

 

עולים חדשים

 

35,949

 

66180663

 

לצורכי מזון ודיור בלבד

עולים חדשים

29,395

66185345

 

 

עזרה לסטודנטים נזקקים

18,349

66125817

 

 

עידוד עליה וקליטת עולים

22,552

66185433

 

 

פליטים פלשתינאים ערבים

11,777

66190136

 

עבור נטיעה, טיפוח ושימור של יערות בישראל

פעולות ייעור

166,086

66191917

 

עבור נטיעת עצים ביישוב חדש בנגב

פעולות ייעור

29,867

66190325

 

 

צער בעלי חיים

15,354

66195399

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש

 

 

קורבנות טרור

 

1,541,951

 

66117236

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש

ליתומים מאב, או גם מאב וגם מאם מחמת פעולות טרור

קורבנות פעולות

טרור

 

121,457

 

66176512

פרויקט משמעותי שמטרתו הבנת יסודות הדתות היהודית והנוצרית, לצורך קרבה בין דתית בין יהודים ונוצרים, אשר תוצריו ניתנים לשמירה לתקופה ניכרת

 

 

למדינת ישראל למטרות צדקה בלבד לצורך קידום ההבנה הדתית בין יהודים ונוצרים במדינה

 

 

קידום הבנה בין יהודים ונוצרים

 

 

347,179

 

 

66190507

 

לקידום ולמימון עלייתם וקליטתם של יהודים ממדינות מזרח אירופה בישראל

 

קליטת עולים

 

15,344

 

66180553

 

 

קשישים נזקקים

58,592

66111063

 

 

רווחת חיילי צה"ל

757,667

66178455

 

 

רכישת אמבולנס / ציוד לאמבולנס

35,744

66146145

 

לבניית ופיתוח הארץ

שיכון

279,497

66195241

בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי גופים המתמחים בהנצחת מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים ב"חקר מוצאות"

 

 

 

שימור מאורעות השואה

 

 

636,113

 

 

66195425

 

 

שיפוץ מבנים שניזוקו מטילים

74,177

66191522

 

עבור שיקום הצפון ותמיכה בתושביו עקב נזקי מלחמה

שיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה

 

98,502

 

66195334

 

עבור שיקום מבנים שנפגעו מהתקפות טילים

שיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה

 

29,133

 

66195375

 

בפרט ילדים

תושבים חוזרים לישראל

43,672

66185427

 

תמיכה במוסדות צדקה בישראל שמטרתם היא קידום השלום והריבונות של מדינת ישראל

 

תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות

 

71,625

 

66167635

 

 

דילוג לתוכן