03-6052229

ועדת העזבונות

יוסף שפר - ועדת העזבונות

ועדת העזבונות
ועדת העזבונות מחלקת מדי שנה עשרות מיליוני ₪.
מרבית הכספים מחולקים לעמותות ולמשרד הביטחון.
מרבית הבקשות נפסלות על הסף בשל נימוקים טכניים.
בהתאם לנוהל הוועדה מודיעה בכתב על קבלת הבקשה כתקינה או פסולה,  ובסופו של תהליך מפרסמת את החלטותיה לחיוב או לשלילה.

יוסף שפר
בשנת 2003 בעקבות דוח מבקר המדינה, שונו כללי הוועדה ותהליך הגשת הבקשות, והוחלט ללהקים מנגנון ניהולי מקצועי, בניהולו של מר יוסף שפר, אשר כיהן בתפקיד מנהל ועדת העזבונות בשנים 2004-2012 , העלה את ועדת עזבונות על דרך המלך, והנהיג רפורמות מרחיקות לכת לטובת הציבור בכלל ולטובת העמותות בפרט. ואשר הציבו את וועדת העיזבונות במקום הראשון בכל סקרי שביעות הרצון.

בעלי התפקידים בוועדת העזבונות כיום:
מנהלת – אורטל בן שימול
יו"ר – יעקב שינמן, שופט (בדימוס)
חברי הוועדה: ד"ר תמר טננבוים, ד"ר תהילה קלעג'י, גב' פרידה (דידי) אלמוג, רו"ח איתן בוק, עו"ד באדי חמדאן, הרב שחר איילין, מר ציון כספי.

דילוג לתוכן