03-6052229

הממונים על העזבונות במשרדי הממשלה

משרד הרווחה
רח' ירמיהו 39 מגדלי הבירה, ת"ד 1260, רוממה, ירושלים,
יוכבד אילוז, מנהלת מחלקת עזבונות
02-5085290 ,  02-5085292/1
פקס: 02-5085977
YochiE@molsa.gov.il
רותם דרייפוס, חשבת מחלקת עזבונות
02-5085007
rotemd@molsa.gov.il

לימור זוהרי
02-5085008
LimorZ@molsa.gov.il

 

משרד ראש הממשלה
רח' קפלן 3, ירושלים
אופירה חפצדי, מרכזת ועדת תמיכות
02-6707122
פקס: 02-6773705
ofirah@pmo.gov.il

 

משרד המשפטים
רח' צלאח א-דין 29, ירושלים
אייל סרי, ממונה תקציב, אגף תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה
02-6466969
EyalSe@justice.gov.il 
רונית טסטא
073-39267463 , 050-6217800 , 02-6466740
RonitT@justice.gov.il

 

משרד התיירות
רחוב בנק ישראל 5 ת.ד. 1018, ירושלים
שרה אמסלם, ממונה מגזרי שיווק מינהל שיווק
02-6664235
פקס:02-6664408
saraa@tourism.gov.il

 

משרד החקלאות
רחוב דרך המכבים, ראשון לציון, ת.ד. 30 בית דגן
יוסי שטיינברג
03-9485543
פקס: 03-9485859
YossiS@moag.gov.il 

 

משרד המדע והטכנולוגיה
ת.ד. 49100, ירושלים
רחלי הדר 
02-5411141
פקס: 02-5826033
rachelr@most.gov.il

משרד החינוך
רח' כנפי נשרים 15, ירושלים
פקס: 02-5604723

חנה אמויאל, מנהלת מחלקת עזבונות
073-3935131
פקס: 02-5604723
hanaam@education.gov.il

המשרד לשרותי דת
רח' כנפי נשרים 7, ירושלים
אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות
02-5311198, 02-5311168, 02-5311126.
פקס: 02-5311332
EfraimA@dat.gov.il
כל פנייה ועדכון יש לשלוח למייל פיקוח ובקרת תמיכות: Tmichot@dat.gov.il

המשרד להגנת הסביבה
רח' בנק ישראל 7, ג'נרי 2 ירושלים
שירה יצחקי, רכזת ועדת תמיכות
02-6553819
פקס: 02-6522355
lshira@sviva.gov.i
רויטל גבאי- ראש ענף תיאום וביצוע
02-6495867
פקס: 02-6495867
revitals@sviva.gov.il

משרד המדע והטכנולוגיה
ת.ד. 49100, ירושלים 91490
רחלי הדר
02-5411141
פקס: 02-5826033
rachelr@most.gov.il

 

משרד הפנים
רח' קפלן 2, 91950 ת.ד. 6158, ירושלים
יוסף בנישתי
02-6701430
פקס: 02-5697990
josephbe@moin.gov.il

המשרד לביטחון פנים
ת.ד. 18182, ירושלים
אורלי ביים, אגף תכנון תקצוב ובקרה
02-5428096 , 02-5428417 , 02-5427031
פקס:02-5428266
orlib@mops.gov.il
מור אביה חיון
073-3657863
aviah@mops.gov.il
דניאל מקסימוב
danielm@mops.gov.il

 

משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176 ירושלים 9101002
הדסה האס, רכזת תמיכות ועזבונות
02-5080805
פקס: 02-6785453
haddasa.hass@moh.gov.il


משרד הקליטה
רח' קפלן 2, ירושלים 91950
בת שבע בן הרוש,
073-3972115
פקס: 073-397230
batsheva@moia.gov.il


משרד הביטחון
רח' קפלן 31, הקריה, תל-אביב 64734 (בניין חדש)
לירון נקיס, מרכזת ועדת עזבונות משרדית   
03-6934776
פקס: 073-3877602
 Liron_nakis@mod.gov.il

משרד התרבות והספורט
רחוב כנפי נשרים 22, ת.ד. 49100 ירושלים
לירוז מאירי, רכזת ועדת תמיכות
טלפון: 02-5601736/7
פקס: 02-5601558
lirozme@most.gov.il

משרד הכלכלה
רח' בנק ישראל 5, ירושלים
בתיה כהן
02-6662131
פקס: 02-6662937

Batya.Cohen@economy.gov.il 

משרד הבינוי והשיכון
ת.ד. 18110, ירושלים 91180
לאה בן עזרא, רכזת לשכה בכירה
02-5847106/595.
פקס: 02-5847688
leahb@moch.gov.il

המשרד לשוויון חברתי
רחוב עם ועולמו 3, ירושלים 91919
שלום בוחבוט, רכז עזבונות
02-6547028 , 072-3389711
פקס: 02-6547077 , 02-6547028

המשרד להגנת הסביבה
רח' בנק ישראל 7, ג'נרי 2 ירושלים
שירה יצחקי, רכזת ועדת תמיכות
02-6553819
פקס: 02-6522355
shira@sviva.gov.il
רויטל גבאי- ראש ענף תיאום וביצוע
02-6495867
פקס:02-6495867
revitals@sviva.gov.il

דילוג לתוכן