03-6052229

הממונים על העזבונות במשרדי הממשלה

משרד הרווחה והביטחון החברתי
רח' ירמיהו 39 מגדלי הבירה, ת"ד 1260, רוממה,
ירושלים
יוכבד אילוז, מנהלת מחלקת עזבונות
02-5085290 ,  02-5085292/1
פקס: 02-5085977
YochiE@molsa.gov.il
רותם דרייפוס
02-5085007
rotemd@molsa.gov.il

לימור זוהרי
02-5085007
LimorZ@molsa.gov.il

 

משרד ראש הממשלה
רח' קפלן 3, ירושלים
אופירה חפצדי, מרכזת ועדת תמיכות
02-6707122
פקס: 02-6773705
ofirah@pmo.gov.il   

אנדריאנה סלמנב, מרכזת בכירה

02-6705243 

 andrianas@pmo.gov.il

 

משרד המשפטים
רח' צלאח א-דין 29, ירושלים
רונית טסטא, רכזת מחלקת עזבונות
073-3927463
RonitT@justice.gov.il

 

משרד התיירות
רחוב בנק ישראל 5 ת.ד. 1018, ירושלים
שרה אמסלם, ממונה מגזרי שיווק
02-6664235
פקס:02-6664408
saraa@tourism.gov.il

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
רחוב דרך המכבים, ראשון לציון, ת.ד. 30 בית דגן
יוסי שטיינברג
03-9485543
פקס: 03-9485859
YossiS@moag.gov.il

 

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
ת.ד. 49100, ירושלים
רחלי הדר
02-5411141
פקס: 02-5826033
rachelr@most.gov.il

 

משרד ירושלים ומורשת
מירית וחניש, רכזת עזבונות

miritv@pmo.gov.il

משרד החינוך
רח' כנפי נשרים 15, ירושלים
חנה אמויאל, מנהלת מחלקת עזבונות
073-3935131
פקס: 02-5604723
hanaam@education.gov.il

 

המשרד לשרותי דת
רח' כנפי נשרים 7, ירושלים
אפרים אנטמן, מנהל תחום בכיר תמיכות ועזבונות
02-5311198, 02-5311168, 02-5311126.
פקס: 02-5311332
EfraimA@dat.gov.il
כל פנייה ועדכון יש לשלוח למייל פיקוח ובקרת תמיכותTmichot@dat.gov.il

אביהוא חג'בי

02-5311376

AvihuH@dat.gov.il

 

המשרד להגנת הסביבה

רח' בנק ישראל 7, ג'נרי 2 ירושלים
שירה ונונו, רכזת ועדת תמיכות ועזבונות
02-6553819
פקס: 02-6522355
lshira@sviva.gov.i
רויטל גבאי- ראש ענף תיאום וביצוע
02-6495867
פקס: 02-6495867
revitals@sviva.gov.il
 

משרד האנרגיה
בנק ישראל 7, ירושלים
אהובה יעיש, ממונה כספים וחשבונות
074-7681827
ayaish@energy.gov.il

 

משרד הפנים
רח' קפלן 2, 91950 ת.ד. 6158, ירושלים
יוסף בנישתי
02-6701430
פקס: 02-5697990
josephbe@moin.gov.il

המשרד לביטחון פנים
ת.ד. 18182, ירושלים
שרית נשיא, מנהלת פרויקטים ויזמות
073-3657841
saritn@mops.gov.il

 

משרד ההתיישבות
נופך שרגאי, מרכזת בכירה מכינות קדם צבאיות
072-3345464
NofechS@pmo.gov.il

 

משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176 ירושלים 9101002
הדסה האס, רכזת תמיכות ועזבונות
02-5080805
פקס: 02-6785453
haddasa.hass@moh.gov.il

משרד העלייה והקליטה
רח' קפלן 2, ירושלים 91950
בת שבע בן הרוש, מנהלת ענף תמיכות ועזבונות
073-3972115
פקס: 073-397230
batsheva@moia.gov.il


משרד הביטחון
רח' קפלן 31, הקריה, תל-אביב 64734 (בניין חדש)
לירון נרקיס, מרכזת ועדת עזבונות משרדית   
03-6934776
פקס: 073-3877602
 Liron_nakis@mod.gov.il

 

משרד התרבות והספורט
רחוב כנפי נשרים 22, ת.ד. 49100 ירושלים
עמי אברהם, ראש לשכה ורכז עזבונות
טלפון: 074-7009473
AmramA@most.gov.il

 

משרד הכלכלה והתעשייה
רח' בנק ישראל 5, ירושלים
בתיה כהן
02-6662131
פקס: 02-6662937

Batya.Cohen@economy.gov.il 

 

משרד הבינוי והשיכון
קלרמון גאנו 3, ירושלים
רעיה חנקין, מנהלת לשכה בכירה
02-5847492
פקס: 02-5847688
raayah@moch.gov.il

 

המשרד לשוויון חברתי
רחוב עם ועולמו 3, ירושלים 91919
שלום בוחבוט, רכז עזבונות
02-6547028 , 072-3389711
פקס: 02-6547028, 02-6547077

 Shalomb@mse.gov.il

 

משרד החוץ
שד' יצחק רבין 9, ירושלים
אמיר אשר
02-5303797 
פקס: 02-5303874 

Amir.asher@mfa.gov.il

 

דילוג לתוכן