03-6052229

כל הדרכים ליצור קשר עם הממונים על העזבונות

משרד שוויון חברתי
רח' עם ועולמו 3, ירושלים
שלמה בן לולו

Shlomoben@mse.gov.il

שלום בוחבוט-ממונה עיזבונות

Shalomb@mse.gov.il
02-6547028
פקס: 02-6547028

 

משרד ראש הממשלה
רח' קפלן 3, ירושלים
אנדיאנה סלמנב, מרכזת בכירה (קרן תמיכות ועזבונות)
02-6705243
פקס: 02-6773705

 andrianas@pmo.gov.il

 

משרד המשפטים
רח' צלאח א-דין 29, ירושלים
רונית טסטא, רכזת מחלקת עזבונות לטובת המדינה
073-3927463
RonitT@justice.gov.il

 

משרד התיירות
רחוב בנק ישראל 5 , ירושלים
שרה אמסלם, ממונה מגזרי שיווק
02-6664235
פקס:02-6664408
saraa@tourism.gov.il

 

משרד החקלאות
רחוב דרך המכבים 30, בית דגן
יוסי שטיינברג
03-9485543
פקס: 03-9485859
YossiS@moag.gov.il

 

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
ת.ד. 49100, ירושלים
רחלי הדר, רכזת ועדת תמיכות
02-5411141
פקס: 02-5826033
rachelr@most.gov.il

 

משרד ירושלים ומורשת
מירית וחניש, רכזת עזבונות

miritv@pmo.gov.i


משרד נושאים אסטרטגיים והסברה

קפלן 3, ירושלים

צביקה אינבינדר, רכז עזבונות

072-3275555

פקס: 072-3275556

Tzvikae@pmo.gov.il

משרד החינוך
רח' כנפי נשרים 15, ירושלים
073-3935131
פקס: 02-5604723

חנה אמויאל, מנהלת מחלקת עזבונות
hanaam@education.gov.il

נאור

Naoros@education.gov.il

 

המשרד לשרותי דת
רח' כנפי נשרים 7, ירושלים

02-5311376
נטלי בנקסוס

NataliB@dat.gov.il

אביהוא חג'בי

AvihuH@dat.gov.il

יעקב כהן- מנהל תחום בכיר תמיכות ועזבונות

02-5311110

פקס: 02-5311161

YakovC@dat.gov.il

 

המשרד להגנת הסביבה

רח' בנק ישראל 7, ירושלים
שירה ונונו, רכזת ועדת תמיכות ועזבונות
02-6553819
פקס: 02-6522355
shira@sviva.gov.i
רויטל גבאי- ראש ענף תיאום וביצוע
02-6495827
פקס: 02-6495867
revitals@sviva.gov.il
 

משרד האנרגיה
בנק ישראל 7, ירושלים
אהובה יעיש, ממונה כספים וחשבונות
074-7681827
ayaish@energy.gov.il

 

משרד הפנים
 ת.ד. 6158, ירושלים
יוסף בנישתי
02-6701430
פקס: 02-5697990
josephbe@moin.gov.il

המשרד לביטחון פנים
ת.ד. 18182, ירושלים
שרית נשיא, מנהלת פרויקטים ויזמות
073-3657841
saritn@mops.gov.il

 

משרד ההתיישבות
נופך שרגאי, מרכזת בכירה מכינות קדם צבאיות
072-3345464
NofechS@pmo.gov.il

 

משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39, ירושלים
הדסה האס, רכזת תמיכות ועזבונות
02-5080805
פקס: 02-6785453
haddasa.hass@moh.gov.il

משרד הקליטה
רח' קפלן 2, ירושלים
בת שבע בן הרוש, מנהלת ענף תמיכות ועזבונות
073-3972115
פקס: 073-3972302
batsheva@moia.gov.il


משרד הביטחון
רח' קפלן 31, תל-אביב
עו"ד שרון צימרין, רפרנטית לענייני עזבונות
03-6978623
פקס: 073-3877602

sharon_tz@mod.gov.il

טל גביש-איילון, מרכזת ועדת עיזבונות משרדית

03-6974776

Tal_gavish@mod.gov.il

 

משרד התרבות והספורט
רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
עמי אברהם, ראש לשכה ורכז עזבונות
טלפון: 074-7009473
AmramA@most.gov.il

 

משרד הכלכלה והתעשייה
רח' בנק ישראל 5, ירושלים
בתיה כהן
02-6662131
פקס: 02-6662937

Batya.Cohen@economy.gov.il 

 

משרד הבינוי והשיכון
קלרמון גאנו 3, ירושלים
רעיה חנקין, מרכזת בקרה ומשמעת
02-5847492
פקס: 02-5847688
raayah@moch.gov.il

 

משרד הרווחה 
ירמיהו 39, ירושלים
רותם דרייפוס
02-5085007
פקס: 02-5085977

Rotemd@molsa.gov.il

 יוכבד אילוז- ממונה על עזבונות

02-5085290/1/2

פקס: 02-5085977

YochiE@molsa.gov.il

 

משרד החוץ
שד' יצחק רבין 9, ירושלים
מעיין צימר
 073-3926335
פקס: 02-5303874

Maayan_Tsimer@mod.gov.il

 

דילוג לתוכן