03-6052229

וועדת העזבונות 2022

וועדת העזבונות תעודת הוקרה ליוסף שפר

ביום 05/04/2021 פרסמה וועדת העזבונות את הקול הקורא האחרון להגשת בקשות, לפיו
מוסדות היו רשאים להגיש בקשה לתמיכה לפרויקט המתאים למטרתו של אחד מהעיזבונות המיועדים, או לאחד מנושאי התמיכה העיקריים הבאים,
המיועדים רק למוסדות בעלי ניסיון מוכח בנושאים אלו:

א. פרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים.  – 3 מיליון ש"ח.

ב. פרויקטים להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה, כלפי בת/בן זוג, כלפי ילדים, או כלפי הורים. – 4 מיליון ש"ח.

ג. פרויקטים בתחום לימוד והוראה, בליווי אישי לילדים ממשפחות במצב סוציואקונומי מוחלש בגילאי בתי ספר יסודיים, להתמודדות עם פערי לימוד שנוצרו עקב מחלת הקורונה.  – 8 מיליון ש"ח.

ד. פרויקטים לתמיכה בחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים או כחיילים חסרי
עורף משפחתי תומך.  – 5 מיליון ש"ח.

ה. פרויקטים להענקת אוריינות דיגיטלית לבני הגיל השלישי. – 1.5 מיליון ש"ח.

ו. פרויקטים של מופעים ואירועי תרבות במרחב הציבורי של הפריפריה הגיאוגרפית . – 4 מיליון ש"ח.

ז. תכניות כוללות של פעילות עם צעירות וצעירים מסורבי גיוס לצה"ל על רקע רישום פלילי, במטרה להביא לגיוסם לצה"ל, ללוותם בעת שרותם הצבאי וגם לאחריו.  – 1.5 מיליון ש"ח.

ח. פרויקטים להקמה (ללא בניה חדשה) ולהתקנה של חדרי מנוחה ומרגוע, ייחודיים, לצוותים הרפואיים בבתי החולים, ו/או ציודם בריהוט ובאבזור הנדרשים והמתאימים. – 5 מיליון ש"ח.

ט. תמיכה בפרויקטים של טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלות (לרבות אוכלוסיה במצב סיעודי)- – 10 מיליון ש"ח.

י. תמיכה  בפרויקטים  לרווחת  ניצולי  שואה  נזקקים – 5 מיליון ש"ח.

יא. תמיכה בפרויקטים של אירועי תרבות ברחבי הארץ לציבור הרחב (למעט אירועים בחג בעצמאות) ללא דרישת תשלום מהקהל- – 5 מיליון ש"ח.

המערכת הממוחשבת נפתחה להגשת בקשות ביום 05/04/2021 התאריך האחרון להגשת הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת היה 24/05/2021.

החל מחודש נובמבר 2021 וועדת העזבונות שולחת את החלטותיה.

דילוג לתוכן