03-6052229

וועדת העזבונות – עצות שאלות ותשובות

וועדת העזבונות תעודת הוקרה ליוסף שפר

וועדת העזבונות פרסמה את הקול הקורא להגשת בקשות, לפיו
מוסדות רשאים להגיש בקשה לתמיכה לפרויקט המתאים למטרתו של אחד מהעיזבונות המיועדים, או לאחד מנושאי התמיכה העיקריים.

אין טעם לפנות לוועדה בשאלות אודות העיזבונות, מאחר ותקבלו את התשובה הבאה:

 "הוועדה נמנעת מלהשיב באופן פרטני לשאלות מן הסוג המפורט בפנייתכם. זאת, משום שהתשובות המתבקשות הן בבחינת "שיפוט מוקדם" שאין בדעת הוועדה לעשותו בשלב זה.
הנכם מוזמנים, ככל שתרצו בכך, להגיש בקשתכם, כפי שתמצאו לנכון, והוועדה תחליט לגביה, לגופם של דברים ובהתאם לכלל השיקולים הרלבנטיים שיונחו לפניה.
סגל הוועדה עומדים לרשות הפונים בשאלות ובבקשות הדרכה למילוי הטופס ואופן הגשת בקשה. לא יינתן ייעוץ לגבי תוכן הבקשות או הסיכויים לקבלת החלטה חיובית להקצאת תמיכה לפי בקשה. ההדרכה תינתן לגבי שאלות טכניות בלבד.
בברכה,
ועדת העיזבונות
הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה
טלפון: 073-3926333, דוא"ל: Ezvonot3@justice.gov.il
אין במענה זה כדי להוות התחייבות להיענות לבקשה וכל פנייה תיבחן לגופה. "

 

 

דילוג לתוכן