03-6052229

איך להגיש בקשה לוועדת העזבונות במערכת יעל"ה

יוסף שפר - ועדת העזבונות

על מנת להעלות את טופס לועדת העזבונות מערכת יעלה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לשמור את קובץ הבקשה במחשב
 2. לחבר את הכרטיס החכם למחשב
 3. להיכנס למערכת ההזדהות הממשלתית
 4. אם ברשותך כרטיס חכם – לבחור: כרטיס חכם
 5. לבחור את חברת הכרטיס שברשותכם – קומסיין / פרסונל
 6. לכתוב את סיסמת הכרטיס המדויקת בחלון שנפתח.
 7. לבחור: הגשת בקשה
 8. בחלון שנפתח ללחוץ אישור
 9. בשורה העליונה ללחוץ על "בקשה חדשה"
 10. בחלק 2 – ללחוץ על ציור האטב שליד "העלאת קובץ".
 11. לבחור את קובץ הבקשה ששמרתם בשם "טופס בקשה חתום ונעול"
 12. ללחוץ על אישור (בצד שמאל בצבע כחול)
 13. ללחוץ אישור
 14. ככל שפעלתם נכונה, תוך 24 שעות אמור להתקבל לתיבת הדוא"ל של הנציג המשויך 2 הודעות כדלקמן:
  בקשתך להקצבה מוועדת העזבונות הועברה לקליטה,
  הודעה בדבר קליטת הבקשה במערכת תישלח בהודעה נוספת אשר תציין את מספרה הסידורי של הבקשה לאותה שנת התמיכה, כדלהלן: "טופס הבקשה נקלט בהצלחה, מס' הבקשה הינו XXXXXXXX ".
  קבלת ההודעה השנייה בציון מספר הבקשה המתחיל בספרות של אותה שנת תמיכה, מהווה אישור המעיד על קליטת הבקשה בשלמותו והעברתו לבדיקת הוועדה.
דילוג לתוכן