03-6052229

איך לעבור את הבדיקה הפיננסית בשלום

ג – לעבור את הבדיקה הפיננסית בשלום

בהתאם לנוהל – וועדת העזבונות דוחה על הסף בקשות בשל אי עמידה בתנאים הפיננסים הבאים:

מחזור

תנאי הסף:

יש צורך במחזור הכנסות שנתי לשנת 2016 הגבוה מ 100,000 ₪.

מה לעשות אם המחזור נמוך מ 100,000 ₪?

גילוי דעת 69 מתיר לזקוף שווי מתנדבים, לפי שכר מינימום במכפלת שעות ההתנדבות בשנה. שווי מתנדבים עשוי לשנות את התמונה ולאפשר למוסד להגדיל את מחזור ההכנסות למעל 100,000 ₪. 

לכן, מומלץ לבחון את הדברים מבעוד מועד, לפני עריכת הדוחות הכספיים, ולהשתמש בכלי זה.

ומה לעשות אם כבר הגענו למצב בו הדוח הכספי ערוך וחתום והמחזור נמוך מ 100,000 ₪?

למהר ולהוציא דוח כספי חדש לשנת 2017 – בו ייעשה שימוש חכם בשווי המתנדבים.

הוצאות הנהלה וכלליות:

תנאי הסף:

הוועדה דוחה על הסף מוסד ששיעור הוצאות הנהלה וכלליות שלו, על פי כללי הדיווח של החשב הכללי באוצר (לא על פי הסיווג בדוחות הכספיים) עולה על השיעור שקבע החשב הכללי באוצר, ביחס למחזור הכנסותיו השנתי, להלן:

מחזור הכנסות במיליוני ₪שיעור שולי מרבי של הוצאות הנהלה וכלליות
ביחס למחזור ההכנסות השנתי
עד 1022%
מעל 10 ועד ל- 25 הבאים15.5%
מעל 25 ועד ל- 50 הבאים10%
מעל  50 ועד ל-75 הבאים8.5%
מעל 75 ועד ל-100 הבאים7.5%
מעל 100 הבאים5%

באתר שלנו תוכלו להשתמש ללא תשלום בתוכנה המאפשרת להכניס את מחזור הכנסותיכם ולדעת מהו בדיוק סכום הוצאות הנהלה וכלליות המרבי המותר לכם.

מה לעשות אם המוסד חורג מהתקרה?

כאמור, גילוי דעת 69 מתיר לזקוף שווי מתנדבים, לפי שכר מינימום במכפלת שעות ההתנדבות בשנה. שווי מתנדבים זה עשוי לשנות את התמונה ולאפשר למוסד להגדיל את מחזור ההכנסות. כתוצאה מהגדלת מחזור ההכנסות, יקטן ממילא שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ביחס אליו.

אפשרות נוספת היא למלא בדוח הוצאות הנהלה וכלליות המצורף כנספח לבקשה את שווי המתנדבים, ולצרף רשימת המתנדבים ומספרם, היקף שעות ההתנדבות, ועלות שעת מתנדב (אשר כאמור צריכה להיות שווה לשכר מינימום).

גרעון

תנאי הסף:

הוועדה דוחה על הסף מוסד שהדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים שלו מצביעים על שילוב של שני הדברים הבאים יחד:

  1. גרעון מצטבר (גרעון בנכסים נטו לפעילות + נכסים נטו שיועדו ע"י האלכ"ר) הגבוה מ 50% ממחזור ההכנסות השנתי של המוסד.
  2. גרעון שנתי בכל סכום שהוא

מה לעשות אם המוסד נקלע למצב זה?

כאמור, גילוי דעת 69 מתיר לזקוף שווי מתנדבים, לפי שכר מינימום במכפלת שעות ההתנדבות בשנה. שווי מתנדבים זה עשוי לשנות את התמונה ולאפשר למוסד להגדיל את מחזור ההכנסות. כתוצאה מהגדלת מחזור ההכנסות, יקטן % הגרעון המצטבר ביחס אליו.

אפשרות נוספת אשר ניתן להשתמש בה בעוד מועד לפני שנת 2017, היא הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות, כך שגם מחזור ההכנסות לשנת 2017 יגדל (על חשבון השנה הבאה) וגם המוסד יסיים בעודף שנתי (ולא בגירעון שנתי).

עודף

תנאי הסף:

הוועדה דוחה על הסף מוסד שהדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים שלו מצביעים על עודף מצטבר (נכסים נטו לפעילות + נכסים נטו שיועדו ע"י האלכ"ר) הגבוה מ 33% ממחזור ההכנסות השנתי של המוסד.

מה לעשות אם המוסד נקלע לעודף מצטבר מעל 33% ממחזור ההכנסות?

כאמור, גילוי דעת 69 מתיר לזקוף שווי מתנדבים, לפי שכר מינימום במכפלת שעות ההתנדבות בשנה. שווי מתנדבים זה עשוי לשנות את התמונה ולאפשר למוסד להגדיל את מחזור ההכנסות. כתוצאה מהגדלת מחזור ההכנסות, יקטן ממילא % העודף המצטבר ביחס אליו.

אפשרות נוספת היא לבקש מהתורמים שייעדו את התרומה לנושא מסוים.

הסבר:
לגבי נכסים מוגבלים, הדבר תלוי בסוג ההגבלה: האם מדובר בהגבלה שנקבעה ע"י המוסד או בהגבלה שהגביל ע"י התורם.
הגבלה שנקבעה ע"י המוסד איננה מועילה, ודין נכסים נטו המוגבלים ע"י המוסד, כדין נכסים נטו לא מיועדים, דהיינו הם מחושבים כחלק מהעודף המצטבר של המוסד.
לעומת זאת, נכסים נטו המוגבלים ע"י תורם, אינם מחושבים כחלק מהעודף המצטבר.

כדי להינצל מדחייה פיננסית מומלץ לפנות למומחה שניהל את וועדת העזבונות – יוסף שפר. 

דילוג לתוכן