03-6052229

השגה על החלטת וועדת העזבונות

השגה על החלטת הוועדה

לאחר שהוועדה דנה בבקשה היא שולחת את החלטתה.
ההחלטה יכולה להיות שלילית – דחיית הבקשה, או חיובית – לתת הקצבה לבקשה.

השגה בעקבות החלטה שלילית – דחיית הבקשה

על פי הוראות נוהל עבודת הוועדה, על הוועדה לשלוח החלטה שלילית מיד לאחר אישור ההחלטה בוועדה.

במידה שהוועדה החליטה לדחות את הבקשה, היא מודיעה כי ניתן להגיש השגה על ההחלטה.

כדי לשנות את רוע הגזירה, יש להימנע מניגוח הוועדה, מאיומים ומניסוח בוטה וחריף.

כמו כן, אין מקום בשלב זה לנסות ולשנות את הבקשה, או להוסיף נתונים חדשים.

הדרך הנכונה בה יש לנקוט היא שליחת מכתב רשום מנומס, מכובד ומנומק עניינית, המוכיח לוועדת העזבונות שלב אחר שלב, בבירור ובאמצעות ראיות מובהקות כי הוועדה טעתה בשיקול דעתה, או שלא הבינה נכון את הכתוב בבקשה, או שלא הבחינה בפרטים הנמצאים בבקשה, ואשר בעטיים הגיעה להחלטה שאיננה נכונה לגבי הבקשה.

השגה בעקבות החלטה חיובית – מתן הקצבה לבקשה

במידה שהוועדה החליטה להקציב לבקשה, היא לא מודיעה כי ניתן להגיש השגה על ההחלטה.

למרות זאת כדאי לדעת כי גם במידה שהוועדה החליטה להקציב לבקשה, ניתן להגיש השגה על ההחלטה.

מתי כדאי להגיש השגה על החלטה חיובית?

במקרה והסכום שהוקצב נמוך מהממוצע המקובל לפי סוג הבקשה והמוסד, או מ 20,000 ₪.

בהשגה יש לנמק מדוע הסכום שאושר איננו ראוי, ומדוע יש צורך הכרחי בסכום גדול יותר על מנת לקיים את הפרויקט בהצלחה.

מאידך, כדי לנטרל את הסיכון שוועדת העזבונות תבטל מכל וכל  את ההקצבה שאושרה, יש להודות לוועדה על אישור ההקצבה, ולציין כי בהסתמך על ההחלטה, הוחל בביצוע הפרויקט.

כפי שניתן לראות מילקוט הפרסומים, הועדה שינתה בשנים האחרונות מספר פעמים את החלטותיה והחליטה להגדיל את סכומי ההקצבות, בעקבות הגשה נכונה של השגות.

כדי להצליח בערעור על דחיית הבקשה – מומלץ לפנות למומחה שניהל את וועדת העזבונות – יוסף שפר.

דילוג לתוכן