03-6052229

האירוע המרכזי ליום הולדת לקיבוץ – דגניה א' – 48,000 ש"ח

הועד המקומי בדגניה א' מקיים פעילויות תרבות על פני כל השנה וכל שנה.
הפעילות מתמקדת בעיקר בחגי ישראל וכן באירועים הקשורים לרוח והתרבות של אנשי דגניה
והמקום עצמו.
את הפעילות מוביל צוות של 5 אנשים, מתוכם מרכז הצוות מקבל שכר צנוע, בנוסף לצוות יש מפיק
מוזיקלי שמקבל תמורה כספית עבור עבודתו בהכנת קטעי המוזיקה לאירועים השונים וכן איש
הגברה ותאורה שגם כן מקבל תמורה עבור עבודתו.
הצוות נעזר באנשי הישוב להפקת האירועים, הכנתם ופירוקם.
הועדה אישרה הקצבה משמעותית כהשתתפות בעלויות "האירוע המרכזי ליום הולדת לקיבוץ דגניה".

דילוג לתוכן