03-6052229

הצלחות בגיוס כספים מקרנות פילנטרופיות

הצלחות בגיוס כספים לעמותות מקרנות פילנתרופיות

שפר – מומחים לגיוס כספים מקרנות פילנתרופיות

ב"ה, בזכות עבודת מחקר ובזכות הגשה נכונה ונבונה, משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מקרנות פילנתרופיות מישראל ומחו"ל,

כך לדוגמה:

 

החלטות ועדת העזבונות
 • גומת חן-15,000 ₪ מהקדש ציבורי
 • תו"מ- מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע- 55,000 ₪ מהקדש ציבורי
 • כפר הנוער בית חגי- 132,000 מהקדש ציבורי
 • מילב- 25,000 ₪ מקרן בנקאית
 • פימל- 11,000 ₪ מקרן אנגלית
 • המרכז הישראלי לנפגעי כתות- 11,000 ₪ מקרן אנגלית
 • קרן עזרה לזולת- 13,000 ₪ מקרן אנגלית
 • כפר הנוער הודיות- 30,000 ₪ מקרן משפחתית
 • כפר הנוער הודיות- 40,000 ₪ מקרן אנגלית
 • מכללת גבעת וושינגטון- 3,500 ₪ מקרן בנקאית
 • עמותת סיכוי- 60,000 ₪ מקרן משפחתית
 • קרן עזרה לזולת- 65,000 ₪ מקרן אנגלית
 • תו"מ- מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע- 5,600 ₪ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 1,000$ קנדי מקרן קנדית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 19,000 ₪ מקרן אנגלית
 • כפר נוער הודיות- 25,000 ₪ מקרן משפחתית
 • כפר נוער הודיות- 20,000 ₪ מקרן אנגלית
 • קרן עזרה לזולת- 5,000$ מקרן אמריקאית
 • עת לעשות- 10,600 ₪ מקרן אמריקאית
 • תו"מ- מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע- 40,000 ₪ מהקדש ציבורי
 • גומת חן- 17,000 ₪ מקרן אמריקאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 75,000 ₪ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 200,000$ מקרן אמריקאית

 • העמותה למען הזקן באשכול- 38,000$ מקרן אמריקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים-  20,000$ מקרן אירופאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 20,000 $ מקרן אמריקאית
 • גומת חן – 30,000 ש"ח מקרן פילנטרופית משפחתית
 • כפר הנוער הודיות – 20,000 ש"ח מקרן אנגלית  
 • כפר הנוער הודיות – 50,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה – 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • גומת חן – 30,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מפעל החסד יד ביד –  55,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים –   20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עתיד עם תקוה – 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • חיברותא בית שאן והעמק – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכינה קדם צבאית כרמי חיל פרדס רימוני – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכון ירושלים – 20,000 מקרן בנקאית
 • פימל – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת "עת לעשות"- 65,800 ש"ח מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 10,000$ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 10,000$ קנדי מקרן קנדית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 20,000$ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 5,000$ מקרן אירופאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 46,000$ מקרן משפחתית אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 200,000$ מקרן אמריקאית
 • ענבר- מנגישים זוגיות- 12,600 מקרן שוויצרית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 400,000$ מקרן אמריקאית
 • מכינת עוצם- 5,000$ מקרן אירופאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 10,000 ₪ מקרן ישראלית
 • קרן עזרה לזולת- 5,000$ מקרן אמריקאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 5,000$ מקרן אמריקאית
 • ענבר- מנגישים זוגיות- 22,000$ קנדי מקרן קנדית
 • קרן עזרה לזולת- 20,000$ מקרן משפחתית אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 30,000 ₪ מקרן אנגלית
 • לפיד- אפיקי דעת שדרות- 10,000$ קנדי מקרן משפחתית קנדית
 • קרן עזרה לזולת- 10,000$ קנדי מקרן משפחתית קנדית

בין לקוחותינו

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן