03-6052229

מקורות מימון

מהיכן ניתן לגייס כספים לעמותה?

ועדת העזבונות

מגוון מקורות ההכנסה של עמותות רחב ומגוון, בהתאם לתחום עיסוקן:

מתנדבים
שעות העבודה שתורמים המתנדבים.

תמיכות מדינה
תמיכות מדינה ניתנות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, רק לעמותה שלה אישור על ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.

מכרזים ממשלתיים
משרדי הממשלה השונים מפרסמים מכרזים לאספקת שירותים בהם יכולות לזכות עמותות.

וועדת העזבונות
וועדת העזבונות המנוהלת תחת משרד המשפטים מחלקת מידי שנה עשרות מיליוני ₪ למאות עמותות.

קרנות הביטוח הלאומי
הקרנות, באמצעות מימון וליווי עמותות הניגשות לקולות הקוראים המפורסמים, מסייעות בפיתוח שירותים לרווחה לקבוצות בסיכון ובמתן מענה לצרכים חברתיים חיוניים.

הקדשות
ניתן להגיש בקשה במענה לקול קורא שמתפרסם מעת לעת בידי האפוטרופוס הכללי, בהתאם למטרות אותו הקדש ולהחלטות הנאמנים.

רשויות מקומיות
אחת לשנה ניתן להגיש בקשה לתמיכה מרשות מקומית בה מקיימת העמותה פעילות.

תרומות
תרומה לעמותה שלה אישור על היותה מוסד ציבורי ממס ההכנסה על פי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה, הינה הוצאה מוכרת במס לתורם, ועל כן יש חשיבות רבה לאישור זה.

דמי חבר
עמותה יכולה לגבות דמי חבר תקופתיים מחבריה.

עסק חברתי
עמותה יכולה ליזום פעילות עסקית חברתית אשר תניב לה הכנסה.

מימון המונים
קמפיין הנערך במשך מספר ימים באמצעות פלטפורמות מתאימות.

קרנות פילנתרופיות בארץ
בארץ פעילות עשרות קרנות פילנתרופית אליהן ניתן להגיש בקשות לתמיכה.

קרנות פילנתרופיות בחו"ל
בחו"ל פעילות מאות קרנות פילנתרופית ופדרציות יהודיות אליהן עמותות ישראליות יכולות להגיש בקשות לתמיכה.

דילוג לתוכן