03-6052229

תובענות יצוגיות

הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות

על פי הוראות חוק תובענות ייצוגיות הוקמה 'קרן תובענות ייצוגיות' לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד מכוח החוק, אשר מטרתה לחלק את הכספים לטובת מטרות ציבוריות, המוגדרות בנוהלי קרן התובענות הייצוגיות, בכפוף להוראות בית המשפט.

הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות, נוצרה מכוח החוק, והינה הגוף המוסמך לחלוקת כספי הקרן, אשר נפסקים על ידי בית המשפט במסגרת תובענות ייצוגיות.

שר המשפטים ממנה את חברי הוועדה, המונה חמישה חברים ובראשה עומד שופט (בדימוס) – כיום יעקב שינמן.

האפוטרופוס הכללי, במשרד השפטים, הינו הגוף המנהל את כספי הקרן ומוציא לפועל את החלטות הועדה.

החלטות ועדת העזבונות

משרדנו בראשות יוסף שפר, אשר ניהל את וועדת העזבונות במשרד המשפטים, מומחה בנושא הגשת בקשות לוועדה.

להלן קישורים חשובים לוועדה:

דילוג לתוכן