03-6052229

תמיכות מדינה

קו לנוער המלצה

משרדי הממשלה מעניקים מידי שנה תמיכות לאלפי עמותות, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.

סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, נוהל שר האוצר, מבחני התמיכות והוראות החשב הכללי במשרד האוצר מסדירים את התנאים לקבלת תמיכה וקובעים את אופן הגשת הבקשות והדיון בהן.

סכומי התמיכה נקבעים בחוק התקציב.

המשרד הממשלתי קובע מבחנים לחלוקת התמיכות ומפרסם מודעות בדבר האפשרות להגיש בקשות תמיכה, מקבל את הבקשות, בודק אותן ומחלק את כספי התמיכה לעומדים בכללים.

משרדנו מכיר היטב את מבחני התמיכה של כל משרדי הממשלה. ויודע לאתר לעמותה את מבחני התמיכה המתאימים לה ולהגיש בקשות איכותיות המניבות הצלחה.

דילוג לתוכן