03-6052229

גיוס כספים לעמותה מחברות מסחריות

גיוס כספים לעמותה מחברות מסחריות

בנוסף לדרכים המוכרות לגיוס כספים לעמותה – וועדת העזבונות, קרן התובענות הייצוגיות, תמיכות מדינה ותמיכות מקרנות פילנתרפיות – חברות מסחריות רבות תומכות בעמותות.

התמיכה יכולה להינתן בכסף או בשווה-כסף.

החברות תורמות בממוצע כ 0.2% ממחזור ההכנסות שלהן.

סה"כ התרומה הכוללת של כלל החברות בארץ מסתכמת מידי שנה בכמיליארד ש"ח.

החברות תורמות על מנת להגדיל את רווחיהן באמצעות תוצאות התרומה המביאות לעלייה בתדמיתן. מחקרים שפורסמו הראו כי בעקבות השקעה בקהילה של 0.2% מההכנסות, הכנסות החברות עלו ב-0.5%.

ארגון מעלה, הפועל על-פי ההנחה כי לניהול אחריות תאגידית יש ערך עסקי-כלכלי עבור עסקים, מדרג את תרומת החברות המסחריות לקהילה. דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך.

הדירוג מתבסס על קריטריונים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית ובהם מידת המעורבות בקהילה. 

הדרך להצלחה דורשת מיפוי החברות וקשרים אישיים. הכינו רשימה של כל החברות פוטנציאליות ובדקו עם כל אנשי העמותה, עובדיה ומתנדביה, מי יכול ליצור קשר בין העמותה לבין החברה.

לאחר יצירת הקשר, כדי לקבל תרומה משמעותית, אתם צריכים להגיע לפגישה אישית עם אנשי המפתח המקבלים החלטות בחברות.

כמו כן, בפגישה אנשי החברה צריכים להבין מה החברה תרוויח מהתרומה לעמותה שחכם.

בנוסף לחברות הרגילות, מומלץ בחום לפנות גם לעסקים ולחברות שנמצאות בסמוך למקום פעילותה של העמותה.

מיהן החברות שתורמות הכי הרבה?

החברה שתורמת הכי הרבה היא טבע, שתורמת מעל 100 מילין ₪ בשנה.

אחרי טבע ניצבים שני הבנקים הגדולים – בנק לאומי ובנק הפועלים – אשר תורמים כל אחד כ 40 מיליון ₪ בשנה.

ב"ה בזכות עבודת מחקר ומיפוי ובזכות הגשה נכונה ונבונה בשיתוף עם לקוחותינו, משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות רבות מחברות, כך לדוגמה:

 • המרכז לנפגעי כתות – 50,000 ₪ מחברת הייטק
 • פימל – 25,000 ש"ח מבנק
 • קרן עזרה לזולת קרית גת – 10,000 ש"ח מחברת רכב
 • קרן עזרה לזולת קרית גת – 5,000 ש"ח מחברת בניה
 • מרכז ספורט הרכיבה –  10,000 ש"ח מחברת רכב
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה – 20,000 ש"ח מחברת הייטק
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים –   10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • כפר הנוער הודיות –  10,000 ש"ח  מחברת תקשורת
 • מרכז ספורט הרכיבה – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
החלטות ועדת העזבונות
 • לב ח"ש –   10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מדרשת שובה –   10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תלמוד תורה רוממה –  10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ – מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מרכז ספורט הרכיבה – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • לב ח"ש – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מדרשת שובה –  10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תלמוד תורה רוממה – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ – מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל –  10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • גומת חן – 125,000 ש"ח מחברת הייטק

בין לקוחותינו

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן