03-6052229

תמיכות מחברות

חברות מסחריות רבות תומכות בעמותות.

התמיכה יכולה להינתן בכסף או בשווה-כסף.

החברות תורמות בממוצע כ 0.2% ממחזור ההכנסות שלהן.

סה"כ התרומה הכוללת של כלל החברות בארץ מסתכמת מידי שנה בכמיליארד ש"ח.

החברות תורמות על מנת להגדיל את רווחיהן באמצעות תוצאות התרומה המביאות לעלייה בתדמיתן. מחקרים שפורסמו הראו כי בעקבות השקעה בקהילה של 0.2% מההכנסות, הכנסות החברות עלו ב-0.5%.

ארגון מעלה, הפועל על-פי ההנחה כי לניהול אחריות תאגידית יש ערך עסקי-כלכלי עבור עסקים, מדרג את תרומת החברות המסחריות לקהילה. דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך. הדירוג מתבסס על קריטריונים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית ובהם מידת המעורבות בקהילה. 

החלטות ועדת העזבונות

ב"ה בזכות עבודת מחקר ובזכות הגשה נכונה ונבונה משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מחברות, כך לדוגמה:

 

 • קרן עזרה לזולת קרית גת – 10,000 ש"ח מחברת רכב
 • קרן עזרה לזולת קרית גת – 5,000 ש"ח מחברת בניה
 • מרכז ספורט הרכיבה –      10,000 ש"ח מחברת רכב
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה – 20,000 ש"ח מחברת הייטק
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים –   10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • כפר הנוער הודיות-  10,000 ש"ח  מחברת תקשורת
 • מרכז ספורט הרכיבה – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • לב ח"ש –               10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מדרשת שובה –         10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תלמוד תורה רוממה –  10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ – מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל – תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • פימל – תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מרכז ספורט הרכיבה – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • לב ח"ש –               10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מדרשת שובה –         10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תלמוד תורה רוממה –  10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ – מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע – 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל – תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל – תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • גומת חן – 125,000 ש"ח מחברת הייטק
דילוג לתוכן