03-6052229

גיוס כספים לעמותות מקרנות פילנתרופיות

גיוס כספים לעמותות דרך קרנות פילנתרופיות

בנוסף לדרכים המוכרות לגיוס כספים לעמותה – וועדת העזבונות, קרן התובענות הייצוגיות, תמיכות מדינה ותמיכות מחברות – קרנות פילנתרופיות רבות תומכות בעמותות.

אולם כאן יש בעיה, שכן, גיוס כספים מקרנות פילנתרופיות היא משימה קשה מאוד.

מכיוון שיש בארץ עשרות אלפי עמותות לעומת פחות מ 1,000 קרנות, בשל ריבוי העמותות, על כל קרן מתחרות מאות ואלפי בקשות של עמותות מתחומים שונים.

אם טרם ניסיתם לגייס כספים לעמותה שלכם מקרנות פילנתרופיות, אז הגיע הזמן להכיר, ללמוד, לבחון התאמה ולנסות.

מה זה קרנות פילנתרופיות?

קרנות פילנתרופיות הן קרנות אשר הקימו ארגונים, חברות, או אנשים פרטיים, שכל מטרתן היא תרומה לקהילה וסיוע לאוכלוסיות שונות, בין אם באופן ישיר ובין אם על ידי תרומה וגיוס משאבים עבור עמותות.

ניתן לחלק את הקרנות הפילנטרופיות לשלושה סוגים:

 1. קרנות פילנתרופיות תפעוליות – שיוזמות ומוציאות לפועל פרויקטים שונים למען הקהילה,
 2. קרנות המחלקות מענקים לפרויקטים או מממנות את הפעילויות של עמותות המובילות פרויקטים מהסוג הזה
 3. קרנות משולבות שעוסקות בשני האפיקים הללו במקביל.

על קרן פילנתרופיות לעמוד במספר תנאים:

 1. קרן פילנתרופית צריכה להחזיק במסמך משפטי אשר מתעד את אופן התנהלותה ומטרותיה.
 2. קרן פילנתרופית צריכה לפעול במטרה לקדם מטרות ציבוריות, דהיינו לטובת ציבור רחב.
 3. על קרן פילנתרופית צריכות להיות בבעלות פרטית ובניהול עצמי, ולא להשתייך למדינה ולמוסדותיה.
 4. על הקרן להחזיק בנכס המיועד לטובת קידום מטרותיה.
 5. אי חלוקת רווחים – על הקרן לפעול ללא כוונות רווח.

 

מי יכול להיעזר בקרנות הפילנתרופיות?

 1. עמותות ללא מטרות רווח – בראש ובראשונה הקרנות הפילנתרופיות יכולות לתת כספים לעמותות וארגונים ללא מטרות רווח הפועלים למען הקהילה בארץ ובחו"ל.

 2. מוסדות רפואיים – הקרנות הפילנתרופיות יכולות גם לתרום לבתי חולים ומוסדות רפואיים שונים בארץ ובעולם, אפילו שאלו לא מוגדרים כמובן ארגון ללא מטרות רווח.

 3. גופים הקשורים במטרת הקרן – אם מדובר למשל על קרן פילנתרופית שמטרתה לעודד את הספורט הישראלי ולתמוך בספורטאים מקומיים מצטיינים לצורך העניין, ניתן להעניק סיוע כספי גם למאמנים, לטובת קניית ציוד כושר או לכל צורך האחר העונה על המטרה לשמה הוקמה הקרן.

על קרן פילנתרופיות לעמוד במספר תנאים:

 1. קרן פילנתרופית צריכה להחזיק במסמך משפטי אשר מתעד את אופן התנהלותה ומטרותיה.
 2. קרן פילנתרופית צריכה לפעול במטרה לקדם מטרות ציבוריות, דהיינו לטובת ציבור רחב.
 3. על קרן פילנתרופית צריכות להיות בבעלות פרטית ובניהול עצמי, ולא להשתייך למדינה ולמוסדותיה.
 4. על הקרן להחזיק בנכס המיועד לטובת קידום מטרותיה.
 5. אי חלוקת רווחים – על הקרן לפעול ללא כוונות רווח.

 

מי יכול להיעזר בקרנות הפילנתרופיות?

 1. עמותות ללא מטרות רווח – בראש ובראשונה הקרנות הפילנתרופיות יכולות לתת כספים לעמותות וארגונים ללא מטרות רווח הפועלים למען הקהילה בארץ ובחו"ל.

 2. מוסדות רפואיים – הקרנות הפילנתרופיות יכולות גם לתרום לבתי חולים ומוסדות רפואיים שונים בארץ ובעולם, אפילו שאלו לא מוגדרים כמובן ארגון ללא מטרות רווח.

 3. גופים הקשורים במטרת הקרן – אם מדובר למשל על קרן פילנתרופית שמטרתה לעודד את הספורט הישראלי ולתמוך בספורטאים מקומיים מצטיינים לצורך העניין, ניתן להעניק סיוע כספי גם למאמנים, לטובת קניית ציוד כושר או לכל צורך האחר העונה על המטרה לשמה הוקמה הקרן.

איך מגיעים לקרנות פילנתרופיות?

האפשרות הראשונה היא לפנות אליהן באופן ישיר. זו יכולה להיות משימה לא פשוטה שכן צריך כמובן לחפש את הקרנות הרלוונטיות וגם צריך לדעת לפנות אליהן באופה שיזכה להתייחסות ויש דרך ברורה ונכונה להגשת בקשות כאלו.

מומלץ להיעזר בחברה המתמחה בשפר – מומחים לגיוס כספים, כך שסיכויי הבקשה להתקבל עולים באופן משמעותי.

 

נתונים חשובים אודות קרנות פילנתרופיות:

 • תרומות הקרנות הגדולות הפעילות בישראל מהוות 2% מסך הכנסות העמותות והארגונים ללא כוונת רווח בישראל ועומדות על כ 3 מיליארד ש"ח בשנה.
 • עיקר תרומתן של הקרנות הגדולות מופנית לתחומים אותם הממשלה מממנת בהיקף נרחב כגון: חינוך, בריאות ותרבות.
 • מרבית התרומות של הקרנות הגדולות מופנות לתחום החינוך ובעיקר לתחום המחקר באוניברסיטאות הגדולות בישראל.
 • הקרן הפילנתרופית הפרטית הגדולה בישראל היא "קרן אריסון"
 • לרוב הקרנות עונות על יותר מהגדרה אחת ועוסקות במספר תחומים קרובים או שונים.
 • בעולם פועלות כ 300,000 קרנות פילנתרופיות ב-40 מדינות
 • 95% מהקרנות פועלות באירופה ובצפון אמריקה.

 

מדוע רוב העמותות לא זוכות לתמיכות מקרנות פילנתרופיות?

רוב העמותות בארץ לא ממש מודעות על היקף הפילנתרופיה בעולם.
מדוע?
הסיבה העיקרית לכך היא שהקרנות שתומכות בעמותות לא מעוניינות לפרסם פרטים אודותיהן. יתרה מכך, מרבית הקרנות, הקרנות מעדיפות לפנות לעמותות ולא ההפך.


מדי שנה, מועברים מיליארדי דולרים מאלפי קרנות בחו"ל לעמותות וארגונים ללא כוונת רווח בישראל.
כמעט כל התמיכות מגיעות לעמותות גדולות ואילו עמותות רגילות כמעט שלא זוכות בתמיכות מקרנות.
מדוע?
לעמותות גדולות יש משאבים אותן הן משקיעות באיתור קרנות פילנתרופיות.
הבעיה היא שעמותות רגילות לא יכולות להרשות לעצמן להשקיע משאבים באיתור קרנות פילנתרופיות.
אז מה לעשות?
כאן שפר – מומחים לגיוס כספים נכנסים לתמונה ומסייעים לעמותה.

שפר – מומחים לגיוס כספים מקרנות פילנתרופיות

משרדנו מפעיל מחלקת מחקר וחוקר כל העת את מדיניות התמיכות של הקרנות, התנאים השונים, המטרות המשתנות, ומועדי ההגשה.

משרדנו מטפל בקבלת אישורים בארץ (סעיף 46) ובעולם (כדוגמת הכרת PEF) לצורך הכרה לצורכי מס, אישורים הנדרשים ע"י הקרנות השונות לקבלת תמיכות.

משרדנו מטפל בכתיבת בקשות והגשתן בהצלחה וליווי לאורך כל הדרך עד לקבלת המענקים.

החלטות ועדת העזבונות
 • גומת חן-15,000 ₪ מהקדש ציבורי
 • תו"מ- מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע- 55,000 ₪ מהקדש ציבורי
 • כפר הנוער בית חגי- 132,000 מהקדש ציבורי
 • מילב- 25,000 ₪ מקרן בנקאית
 • פימל- 11,000 ₪ מקרן אנגלית
 • המרכז הישראלי לנפגעי כתות- 11,000 ₪ מקרן אנגלית
 • קרן עזרה לזולת- 13,000 ₪ מקרן אנגלית
 • כפר הנוער הודיות- 30,000 ₪ מקרן משפחתית
 • כפר הנוער הודיות- 40,000 ₪ מקרן אנגלית
 • מכללת גבעת וושינגטון- 3,500 ₪ מקרן בנקאית
 • עמותת סיכוי- 60,000 ₪ מקרן משפחתית
 • קרן עזרה לזולת- 65,000 ₪ מקרן אנגלית
 • תו"מ- מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע- 5,600 ₪ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 1,000$ קנדי מקרן קנדית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 19,000 ₪ מקרן אנגלית
 • כפר נוער הודיות- 25,000 ₪ מקרן משפחתית
 • כפר נוער הודיות- 20,000 ₪ מקרן אנגלית
 • קרן עזרה לזולת- 5,000$ מקרן אמריקאית
 • עת לעשות- 10,600 ₪ מקרן אמריקאית
 • תו"מ- מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע- 40,000 ₪ מהקדש ציבורי
 • גומת חן- 17,000 ₪ מקרן אמריקאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 75,000 ₪ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 200,000$ מקרן אמריקאית

ב"ה, בזכות עבודת מחקר ובזכות הגשה נכונה ונבונה, משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מקרנות פילנתרופיות מישראל ומחו"ל,

כך לדוגמה:

 • גומת חן – 30,000 ש"ח מקרן פילנטרופית משפחתית
 • כפר הנוער הודיות – 20,000 ש"ח מקרן אנגלית  
 • כפר הנוער הודיות – 50,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה – 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • גומת חן – 30,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מפעל החסד יד ביד –  55,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים –   20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עתיד עם תקוה – 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • חיברותא בית שאן והעמק – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכינה קדם צבאית כרמי חיל פרדס רימוני – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכון ירושלים – 20,000 מקרן בנקאית
 • פימל – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת "עת לעשות"- 65,800 ש"ח מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 10,000$ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 10,000$ קנדי מקרן קנדית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 20,000$ מקרן אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 5,000$ מקרן אירופאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 46,000$ מקרן משפחתית אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 200,000$ מקרן אמריקאית
 • ענבר- מנגישים זוגיות- 12,600 מקרן שוויצרית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 400,000$ מקרן אמריקאית
 • מכינת עוצם- 5,000$ מקרן אירופאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 10,000 ₪ מקרן ישראלית
 • קרן עזרה לזולת- 5,000$ מקרן אמריקאית
 • תנועת הנוער הדרוזי- 5,000$ מקרן אמריקאית
 • ענבר- מנגישים זוגיות- 22,000$ קנדי מקרן קנדית
 • קרן עזרה לזולת- 20,000$ מקרן משפחתית אמריקאית
 • העמותה למען הזקן באשכול- 30,000 ₪ מקרן אנגלית
 • לפיד- אפיקי דעת שדרות- 10,000$ קנדי מקרן משפחתית קנדית
 • קרן עזרה לזולת- 10,000$ קנדי מקרן משפחתית קנדית

בין לקוחותינו

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן