03-6052229

תמיכות מקרנות פילנתרופיות

אלפי קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של מיליארדי דולרים פעילות בעולם.

בארץ, פעילות עשרות קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

 

משרדנו מפעיל מחלקת מחקר וחוקר כל העת את מדיניות התמיכות של הקרנות, התנאים השונים, המטרות המשתנות, ומועדי ההגשה.

 

משרדנו מטפל בקבלת אישורים בארץ (סעיף 46) ובעולם (כדוגמת הכרת PEF) לצורך הכרה לצורכי מס, אישורים הנדרשים ע"י הקרנות השונות לקבלת תמיכות.

 

משרדנו מטפל בכתיבת בקשות והגשתן בהצלחה וליווי לאורך כל הדרך עד לקבלת המענקים.

החלטות ועדת העזבונות

ב"ה, בזכות עבודת מחקר ובזכות הגשה נכונה ונבונה, משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מקרנות פילנתרופיות מישראל ומחו"ל, כך לדוגמה:

 • גומת חן – 30,000 ש"ח מקרן פילנטרופית משפחתית
 • כפר הנוער הודיות – 20,000 ש"ח מקרן אנגלית  
 • כפר הנוער הודיות – 50,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה – 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • גומת חן – 30,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מפעל החסד יד ביד –  55,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים –   20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עתיד עם תקוה – 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • חיברותא בית שאן והעמק – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכינה קדם צבאית כרמי חיל פרדס רימוני – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכון ירושלים – 20,000 מקרן בנקאית
 • פימל – 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת "עת לעשות"- 65,866 ש"ח מקרן אמריקאית
דילוג לתוכן