03-6052229

תמיכות מרשויות מקומיות

רשויות מקומיות מפרסמות הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "חוזר המנכ"ל"). 

חוזר המנכ"ל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי תרבות, דת ורווחה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

דוגמה טובה לתמיכות עירוניות הינה עיריית הרצליה, אשר מעניקה מידי שנה מיליוני ₪ לעשרות עמותות.

את הבקשות ניתן להגיש אחת לשנה בהתאם לחוזר המנכ"ל ובכפוף לתבחינים למתן תמיכות.

להגשת בקשה – פנה אלינו

ועדת העזבונות
דילוג לתוכן