03-6052229

קרנות הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי מפעיל חמש קרנות המסייעות בפיתוח שירותי רווחה לאוכלוסיות במצבי סיכון נכים, קשישים, מוגבלים, ילדים ובני נוער במצוקה.

קרנות הביטוח הלאומי מסייעות בדרך של מימון וליווי עמותות, בפיתוח שירותים לרווחה של קבוצות בסיכון, במתן מענה לצרכים חברתיים חיוניים, ועוד.

עמותות ורשויות אשר עוסקות בתחומים אלו יכולות לפנות לקרנות הביטוח הלאומי בבקשה לקבלת תמיכה.
הקרנות אינן נותנות סיוע לתפעול שוטף של תוכניות, אלא מסייעות בפרויקטים ספציפיים בתחומים הבאים:

   • בנייה

   • שיפוץ והצטיידות

   • תמיכה בפיתוח תוכניות חדשות לתקופה מוגדרת (2-3 שנים).

  הקרנות נותנות דגש למיזמים מערכתיים, ולא מקומיים, ולהסתכלות מערכתית על בריאות ורווחה.

  בדומה לפנייה לוועדת העזבונות, ולקרן התובענות הייצוגיות, הפניה לקרנות הביטוח הלאומי תתבצע כמענה לקול קורא או במסגרת מיזם.

  מסמכי היסוד הנדרשים להגשה בכל פניה לקבלת תמיכה:

    • בקשה לסיוע

    • תעודת רישום עמותה

    • תעודת מלכ"ר

    • דוחות כספיים מבוקרים

    • תקנון

    • אישור ניהול תקין מרשם העמותות

    • אישור ניכוי מס

    • דוח חמשת מקבלי השכר הגבוה

    • טופס העברת כספים ואישור מורשי חתימה

    • עבור פרוייקטים בתחום הבינוי והשיפוץ – אישור בעלות הקרקע או חוזה שכירות ארוך טווח

   להלן 5 הקרנות של הביטוח הלאומי:

   הקרן לפיתוח שירותים לנכים

   הקרן לקידום תוכניות בסיעוד

   הקרן למפעלים מיוחדים

   הקרן לילדים ונוער בסיכון

   מנוף – הקרן למניעת תאונות בעבודה

    

   קרן לפיתוח שירותים לנכים

   הקרן לפיתוח שירותים לנכים מסייעת לעמותות, חברות וארגונים המבקשים לפתח שירותים המובילים לשילובם של אנשים בעלי מוגבלות בקהילה ומעניקים להם דרך לשוויון הזדמנויות אמיתי.

   תחומי הפעילות של הקרן :

     • פיתוח שירותים בתחומי חינוך, שיקום, דיור, תעסוקה.

     • פיתוח טכנולוגיה מסייעת.

     • הכשרות ייעודיות להנגשה.

     • פיתוח אתרי אינטרנט מונגשים.

     • ספורט ובילוי בשעות הפנאי.

    ניתן להגיש בקשות באופן מקוון כמענה לקולות קוראים המתפרסמים בהתאם לתחומי הסיוע אשר נקבעו בתכנית העבודה השנתית.

     

    קרן לילדים ונוער בסיכון

    הקרן לילדים ונוער בסיכון פועלת לטובת קידום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון, ולפיתוח והטמעת תוכניות מערכתיות בתחום.

    הקרן מממנת פיתוח מענים לילדים ובני נוער בסיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות ופגיעה מינית, לרבות ילדים ובני נוער עוברי חוק, המשתמשים בסמים או החשופים לתנאי חיים מסכנים.

    הקרן פועלת להשקעה חברתית בצמצום פערים חברתיים, היחלצות מעוני ושילובם העתידי של ילדים ונוער בסיכון כאזרחים יצרניים ותורמים, נטולי תלות.

    לקרן שיתופי פעולה עם משרדי הרווחה, חינוך, בריאות, קליטה ומשרד הכלכלה וכן מיזמים משותפים עם קרנות, ארגונים ציבוריים ועסקיים.

    תקציבה של הקרן עומד על כ 20 מיליון ש"ח בשנה . 

    פניות לקרן מתקבלות במסגרת "קול קורא" המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.

    תחומי הפעילות של הקרן :

      • פיתוח והטמעת תכניות מערכתיות להתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז בקרב ילדים בסיכון.

      • פיתוח והטמעת מודל "עתיד בטוח" להקניית מסוגלות ואופק תעסוקתי לנוער בסיכון.

      • פיתוח והפעלת מרכזים לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית, בשיתוף עם קרן רש"י ומשרד הרווחה.

      • פיתוח והטמעת תוכניות לבני נוער בקצה הרצף (מנותקים, בזנות וכדו').

      • תמיכה בפיתוח מיזמים עסקיים ועסקים חברתיים .

      • פיתוח מיזם מערכתי לטיפול במשפחות ובילדים במצבי הזנחה, בשיתוף עם קרן רש"י ומשרד הרווחה.

     מידי שנה, יוצאת הקרן בקול קורא, המכוון לעמותות ולרשויות מקומיות, בבקשה להגיש בקשות לסיוע לפיתוח תכניות בהתאם ליעדים שנקבעו ופורסמו. 

      

     קרן סיעוד

     הקרן לקידום תכניות סיעוד מסייעת בשיפור איכות החיים ואיכות הטיפול לקשישים במסגרות בקהילה  בבית ובמוסדות באמצעות הקמת תשתיות והצטיידות וכן באמצעות הפעלת תכניות יעודיות. 

     הקרן רואה חשיבות רבה בהישארותו של הקשיש בביתו, בקהילה, שם יש לו סביבה מוכרת ותומכת.

     פניות לקרן מתקבלות בעיקר במסגרת קולות קוראים המתפרסמים באתר, וכן באמצעות מיזמים משותפים של הקרן עם גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה. 

     תנאים ועקרונות פעולה:

       • פיתוח בנייה והצטיידות מבני ציבור המיועדות לאפשר לקשיש המוגבל להמשיך להתגורר בקהילה, בסביבתו הטבעית.

       • בניית רצף שירותים לקשיש בקהילה ובמוסדות.

       • תכנון על פי תחזיות של צרכים מקומיים ואזוריים, בשיתוף משרדי הבריאות והרווחה.

       • ניצול תשתיות קיימות לפיתוח שירותים לקשישים מוגבלים.

       • איגום משאבים לפיתוח פרויקטים לקשישים על ידי שותפות עם גורמי פיתוח נוספים.

       • הבטחת המשכיות להפעלה שוטפת מצד משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים.

       • הבטחת איתנות כלכלית של הגוף המסתייע, הן לביצוע הפרויקט והן להמשך פעילות אחר סיום תקופת הפיתוח.

       • הבטחת איתנות כלכלית של הגוף המבצע.

       • הבטחת נגישות לכלל הקשישים.

       

      הקרן למפעלים מיוחדים

      הקרן למפעלים מיוחדים  מהווה מעין "חממה ליזמים חברתיים" בתחומי הרווחה.

      הקרן תומכת ומעודדת פיתוח שירותי רווחה ניסיוניים וחדשניים לקבוצות בסיכון ולקבוצות בעלות צרכים מיוחדים, כגון נשים שנפגעו מאלימות במשפחה, משפחות עם קשיים, אסירים משוחררים, ילדים עם צרכים מיוחדים, קשישים הסובלים מאלימות, דורשי עבודה, דרי רחוב ועוד.

      הקרן מעניקה בית חם ליזמים חברתיים המעוניינים לבנות מודלים לפיתוח שירותי רווחה עתידיים לאוכלוסיות בסיכון. הקרן מלווה את היזמים בהמשגת המודלים ומסייעת להם בהגשת הבקשות.

      מטרת הקרן היא לפתח מענים ושירותי רווחה חסרים, שבאמצעותם משפרים תפקוד, התמודדויות ואיכות חיים של אזרחים. התוכניות מופעלות באמצעות הגורמים בקהילה.

      הקרן פועלת באמצעות קולות קוראים ובאמצעות פניות יזומות לקרן, בדגש על פיתוח שירותי רווחה חדשניים וניסיוניים.

      כל הצעה לסיוע נבחנת על פי קריטריונים, המעוגנים בתקנון הקרן, והיא טעונה אישור של מועצת הביטוח הלאומי ושר העבודה.

       

      קרן מנוף, למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה

      "קרן מנוף" פועלת למניעת תאונות עבודה באמצעות סיוע  והובלת מחקרים בתחום הבטיחות והגהות, ויישום מסקנות המחקרים באופן ניסיוני במקומות העבודה במטרה להשפיע על תרבות הבטיחות בענפי העבודה השונים. 

      תחומי פעילות נוספים של הקרן :

        • פיתוח ושיפור אמצעי בטיחות חדשניים.

        • איתור סיכונים מקצועיים יוצאי דופן במקומות עבודה ובמתן פתרונות להם.

        • סיוע ברכישת אמצעי בטיחות חדשניים, הטמעתם במקומות העבודה ותרומתם ליצירת שינוי בדפוסי ההתנהגות הבטיחותית.

        • מבצעי הסברה ופרסום להגברת הבטיחות ולמניעת תאונות בעבודה.

       הקרן אינה מחליפה את חובת המעסיקים לדאוג לבטיחות במקום העבודה, אלא מסייעת בפיתוח של אמצעים חדשים להגברת הבטיחות והגהות בעבודה

       קישורים ל :

       קולות קוראים ומיזמים להגשת בקשות מקרנות הביטוח הלאומי

       פרסומים ומאמרים אודות פעילות הקרנות, מתוך אתר הביטוח הלאומי

        

       קולות קוראים של קרנות הביטוח הלאומי לשנת 2024

       קרן נוער וילדים בסיכון
       אוכלוסיית יעד: ילדים, נוער וצעירים בסיכון
       תחום: שירותים בקהילה
       פתוח להגשה,  מועד אחרון להגשה 27.06.2024 13:00
        
       קרן מפעלים מיוחדים
       אוכלוסיית יעד: ילדים, נוער וצעירים בסיכון
       תחום: שירותים בקהילה
       פתוח להגשה, מועד אחרון להגשה 20.06.2024 13:00
        

       1.בקשות לפיתוח מענים רגשיים ופיזיים הקשורים למניעת פגיעה בעבודה עבור מעסיקים, עובדים ומתנדבים

       קרן מנוף

       אוכלוסיית יעד: עובדים

       תחום: בטיחות בעבודה

        

       2. הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "אור" לצעירות במצבי סיכון מהחברה החרדית
       קרן ילדים ונוער בסיכון
       אוכלוסיית יעד: ילדים, נוער וצעירים בסיכון
       תחום: מחקר

        

       3.מיזם משותף עם עמותת דעת, לפיתוח בית מאזן למתבגרים מתמודדי נפש

       קרן ילדים ונוער בסיכון

       אוכלוסיית יעד: ילדים, נוער וצעירים בסיכון

       תחום: שירותים בקהילה

        

       4. קול קורא להגשת בקשות לפיתוח מענים ייחודים לצעירים שורדי המסיבות ומאזורי הלחימה בדרום שנחשפו לאירועי 07/10/2023

       קרן ילדים ונוער בסיכון

       אוכלוסיית יעד: ילדים, נוער וצעירים בסיכון

       תחום: כללי

        

       5. מיזם משותף עם "מרכז חוה" בבית חולים שיבא תל השומר לפיתוח והפעלת מענים ייחודיים לנשים המתמודדות עם מצוקה סב-לידתית ולבני משפחותיהן

       קרן ילדים ונוער בסיכון

       אוכלוסיית יעד: כללי

       תחום: שירותים בקהילה

        

       6. מיזם משותף עם עמותת עדנים לפיתוח בית מאזן למתבגרים מתמודדי נפש

       קרן ילדים ונוער בסיכון

       אוכלוסיית יעד: ילדים, נוער וצעירים בסיכון

       תחום: שירותים בקהילה

        

       7. קול קורא לסיוע בהצטיידות לחינוך מיוחד בבתי ספר

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: חינוך מיוחד

       יפורסם בהמשך- צפי לפרסום: רבעון שלישי

        

       8. קול קורא לבניית בריכות טיפוליות

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: שירותים בקהילה

        

       9. הודעה על כוונת יציאה לפרויקט סיוע עם עמותת יד שרה ועזר מציון לצורך הצטיידות – מאגר השאלת אביזרים רפואיים ועזרי תנועה וניידות

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: שירותים בקהילה

        

       10. קול קורא בניה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות עבור מרכזי יום לאנשים בתפקוד סיעודי/טיפולי ו/או אנשים מזדקנים

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: דיור במוסדות

        

       11. קול קורא להגשת בקשות לרכישה, בניה ושיפוץ – דיור קהילתי לאנשים עם מוגבלות

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: דיור

        

       12. קול קורא להגשת בקשות לבנייה, הרחבה ושיפוץ של יחידות להתפתחות הילד

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: הגיל הרך

        

       13. קול קורא לשדרוג מערך תעסוקה לאנשים עם מוגבלות במפעלים המוגנים

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: תעסוקה

        

       14. קול קורא לשדרוג מערך המיזמים התעסוקתיים בשוק הפתוח עבור אנשים עם מוגבלות

       קרן לפיתוח שירותים לנכים

       אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלות

       תחום: בטיחות בעבודה

        

       15. קול קורא של קרן מנוף להגשת בקשות ליצירת חדשנות בדפוסי ההתנהגות בעבודה ופיתוח טכנולוגי, בתחום הבטיחות עבור ענפי החקלאות, חציבה ובנייה

       קרן מנוף

       אוכלוסיית יעד: עובדים

       תחום: בטיחות בעבודה

        

       16. קול קורא להגשת בקשות ליישום המלצות בטיחות של סקרי סיכונים במפעלים מוגנים

       קרן מנוף

       אוכלוסיית יעד: עובדים

       תחום: בטיחות בעבודה

        

       17. קול קורא לפיתוח מודל רשותי לתכלול שירותים ושיפור איכות החיים של אנשים בגיל השלישי בגישת "עיר ידידותית גיל"

       קרן מפעלים מיוחדים

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

       יפורסם בהמשך- צפי לפרסום: רבעון רביעי

        

       18. מיזם משותף עם עמותת נט"ל בנושא איתור, מניעה והתמודדות עם מצבי דחק וטראומה בקרב בני נוער, צעירים ומשפחותיהם

       קרן מפעלים מיוחדים

       אוכלוסיית יעד:י לדים, נוער וצעירים בסיכון

       תחום: שירותים בקהילה

        

       19. קול קורא להגשת בקשות לפיתוח מענים ייחודים לנוער וצעירים בתחום בריאות הנפש

       קרן מפעלים מיוחדים

       אוכלוסיית יעד: ילדים, נוער וצעירים בסיכון

       תחום: שירותים בקהילה

        

       20. קול קורא לפיילוט מרכזי לילה לתשושי נפש בבתי אבות

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

       יפורסם בהמשך- צפי לפרסום: רבעון רביעי

        

       21. קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: אנשים החיים במצוקה ו/או בעוני

       תחום: בטיחות בעבודה

       יפורסם בהמשך- צפי לפרסום: ללא

        

       22. קול קורא להגשת בקשות להקמת מרכזי יום לתשושים ולתשושי נפש בחברה הערבית

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

        

       23. קול קורא להגשת בקשות לפיתוח תכניות בין דוריות

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

        

       24. קול קורא להגשת בקשות למענים ייחודיים להעלאת מודעות בקרב אנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם בחברה הערבית ובקהילה האתיופית

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

        

       25. קול קורא לחלוקת ערכות בטיחות לבית לקשישים למניעת נפילות

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: בטיחות הקשיש

        

       26. קול קורא לחיזוק חוסן לאוכלוסיית הגיל השלישי

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

        

       27. קול קורא לשיפוץ וציוד מסגרות – מועדונים, מרכזי יום ובתי אבות

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

        

       28. קול קורא דחיקת תלות למרכזי יום

       קרן סיעוד

       אוכלוסיית יעד: קשישים

       תחום: שירותים בקהילה

        

       הקצבות הקרן לפיתוח שירותים לנכים לשנת 2022

       שם הארגון נושא     סכום שאושר
       פרח לצמוח במקום טוב (ע"ר) ברוכין – מעון יום שיקומי – ציוד    228,000.00
       אקי"ם חיפה                  בית ספר גן אור-הצטיידות       360,543.00
       אלווין ישראל                אלווין כרמיאל-מעון יום שיקומי-ציוד 461,860.00
       פתחיה                       מודיעין עילית-מעון יום-ציוד   500,000.00
       דרום-עמותה לקידום אמנות ותרבות קמפוס גראג'-הצטיידות          300,000.00
       אופק עמותה לקידום אנשים עם קרית מלאכי-מפעל מוגן-הצטיידות 500,000.00
       פתחיה                       בית שמש- מעון יום-ציוד        500,000.00
       משאבים – המרכז לשעת חרום    ק.שמונה-מרכז רב שרותים-ציוד   271,480.00
       מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה ק.גת-מרכז מריאן-התפתחות הילד 376,230.00
       מניפה                       י"ם-מרכז רב שירותים צ'רנה        299,801.00
       אקי"ם חיפה                  חיפה-גן אור-ציוד              500,000.00
       אילן אגודה לילדים נפגעים    אילן חיפה-מרכז יום טיפולי 660,085.00
       מפעלי "זיכרון מנחם" ירושלים  מרכז רב שרותים-הצטיידות       449,428.00
       עזרא למרפא                  בני ברק-מעון יום שיקומי-ציוד  215,955.00
       אגודת ניצן                  ת"א-דיור קהילתי-ציוד          344,281.00
       יד שרה מכל הלב              י"ם-שיקומון -יד שרה           722,252.00
       עמותת נותנים כח (ע"ר)     נותנים כח- הצטיידות           254,034.00
       שמע קולנו-מרכז לכבדי שמיעה  אשדוד-מעון יום שיקומי- ציוד   509,120.00
       פיתוח והעצמת משאבים         הצטיידות בית לחיים            216,672.00
       עלי שיח                     הצטיידות דירות חדשות          433,344.00
       עלה נגב נחלת ערן            אופקים-רב נכותי-ציוד          488,932.00
       אוהל שרה מרכז לחינוך ולשיקום דירות התנהגות מאותגרת- הצטיידו 325,008.00
       נותנים מקום                 בית בקהילה- הצטיידות          108,336.00
       אבני דרך לחיים              דירות התנהגות מאתגרת-הצטיידות 215,872.00
       שערים לחיים (ע"ר)      אפיק -דירות-הצטיידות          216,032.00
       מוסדות דעת זקנים באלעד      אלעד-דיור קהילתי-הצטיידות     108,336.00
       מרפא לנפש                   מרפא לנפש-דירות-הצטיידות      372,432.00
       עמותת דרור                  עמותת דרור-הצטיידות דירות     92,944.00
       חזון דב העמותה לשיקום ותמיכה חזון דב-הצטיידות              648,576.00
       פרח לצמוח במקום טוב (ע"ר) פרח לצמוח במקום טוב-ציוד      263,136.00
       אוהל אשר                    שמים את הנראות במרכז-הצטיידות 325,008.00
       מועצה אזורית נחל שורק       נחל שורק-מפעל מוגן-הרחבה      1,451,386.00
       שלוה אגודת שחרור למשפחה     שלוה- הצטיידות דירות          426,944.00
       מוריה מפעלי רווחה           פרויקט עלה-בית למוגבלים שכלית 1,440,800.00
       חירם מרכז שקומי בהרדוף    תחנת רוח טבעון-שיפוץ+ציוד     450,895.00
       אגודה לבריאות הציבור (ע"ר) קפה בעלמה-מיזם תעסוקה-שיפוץ+ציוד 281,746.00
       מרפא לנפש                   הוסטל צבי סגל-מרפא לנפש-רכישה 2,582,048.00
       עזרא למרפא                  בית קשת-מ.רב שרותים לאוטיסטים 2,800,000.00
       איתנים בדרך                 בית איתנים -בניה+ ציוד         2,407,263.00
       עמותת בל"ב רעננה            רעננה-דיור בקהילה-בניה+ ציוד   2,482,667.00
       מועצה אזורית שומרון         מרכז יום למבוגרים-בניה        2,450,000.00
       אדן-אוהלי יעקוב             בית שמש-מערך דיור-בניה+ ציוד   3,245,662.00
       שכולו טוב                   ב"ש-קורינט מפעל מוגן-שיפוץ+ ציוד 403,950.00
       עירית אופקים                אופקים-מעון יום שיקומי-בניה+ ציוד 4,000,000.00
       אלין -בית נועם (אברהמס לשעבר) ק.אולגה – מ.רב שרותים-אילנות-בני 2,200,000.00
       כפר נהר הירדן               כפר נהר הירדן הדור הבא-שיפוץ+ ציוד 1,500,987.00
       עמותת ה.ל.ה-למען המפגר בק.שמונה ק.שמונה-רבדים בגליל-מפעל מוגן 1,500,000.00
       אלי"ע עמותה לקידום קטינים   פ"ת-מעון יום לילדים לקויי ר-ב 3,302,440.00
       יד לילד המיוחד              יד לילד המיוחד-הצטיידות לדיור 108,336.00
       אותות דלת לחיים חדשים       דלת לחיים חדשים להט"ב- הצטיידות 287,816.00
       שיח סוד אגודה לקידום חינוך  בית שמש-בריכה טיפולית-בניה    2,500,000.00
       אמנה שריגים                 שריגים-מערך דיור לאוטיסטים -שיפוץ+ ציוד 2,686,872.00
       עירית צפת                   צפת-מעון רב נכותי-בניה+ ציוד   4,000,000.00
       פרח לצמוח במקום טוב (ע"ר) אלעד-בריכה טיפולית-בניה       2,500,000.00
       עלי שיח                     י"ם-דיור קהילתי-שיפוץ+ ציוד    2,621,535.00
       עזר מציון                   ב"ב-מרכז רב תחומי לחולי סרטן 2,255,372.00
       המשקם בע"מ                  נס ציונה-מפעל המשקם-ציוד      1,500,000.00
       עמותת ורטיגו למחול-ירושלים  ורטיגו למחול-הרחבת מבנה       1,178,377.00
       עלה-עזר לילד הנכה           רמלה-בריכה טיפולית-בניה       2,500,000.00
       משי מרכז שיקום ילדים        י"ם-בריכה שיקומית-בניה        2,500,000.00
       שמעיה – מסגרת חינוכית       טבריה-מרכז רב שרותים – בניה     2,800,000.00
       על"ה ירושלים                מרכז רב שרותים -בניה           2,800,000.00
       עמותת לב בנימין             בנין מועצת בנימין-עגלת קפה    167,643.00
       משטרת ישראל – המטה הארצי    ניידת המשאלות                 440,800.00

       הקצבות הקרן לילדים ונוער בסיכון לשנת 2022

       שם הארגון נושא     סכום שאושר
       נוער מוביל שינוי -עמותה     מיזם מכינות ניצוץ-אחריי- 915,015.00
       ע"לם -עזרה לנוער במצוקה     מיזם נור-מג'דל כרום           141,051.00
       יעדים לצפון מייסודה של קרן רש"י מיזם נור-נצרת- החלפת מפעיל    296,660.00
       מכון ברנקו וייס             מיזם-כפר בשכונה               4,050,000.00
       ע"לם -עזרה לנוער במצוקה     דיגיטל פרו – עלם              1,071,764.00
       רכז מעשה (ע"ר)              ניצוץ באמונה – מרכז מעשה      428,065.00
       יד אליעזר                   למרחב                         1,985,106.00
       עמותת נצח יהודה             מכינות לחיים – נצח יהודה      2,529,969.00
       עמותת מורשת הרב אברהם רביץ   מכינות לחיים-מורשת הרב אברהם 2,529,969.00
       רכז מעשה (ע"ר)           מכינות לחיים-מרכז מעשה-24 חניכים 2,529,969.00
       עמותת עדן                   מכינות לחיים-עדן              2,529,969.00
       עמותת בית חם תורה עם דרך ארץ יד ביד-עמותת בית חם            1,785,337.00
       ע"לם -עזרה לנוער במצוקה     מרכז טו"ב-טיפול ותמיכה ברשת   2,388,840.00
       דרור בתי חינוך ע"ש גימנסיה  אור-העסקת מנהלת הדרכה         501,375.00

       הקצבות קרן סיעוד לשנת 2022

       שם הארגון נושא      סכום שאושר
       עמותת עטרת                  גדרה- מרכז יום לת"נ-הקמה+ ציוד 3,250,000
       המרכז האקדמי רופין          פיתוח הון אנושי-קבוצות תמיכה 248,644
       עמותת זקני הכרמל            עוספיא-יח' לת"נ-הקמה+ ק.כניסה- 2,094,712
       עמותת עטרת                  בית אבות-נוה אורנים גדרה-סי-א' 88,280
       עמותת עטרת                  בית אבות-נוה אורנים-גדר-סיעו ב 88,280
       עמותת עטרת                  בית אבות נוה אורנים-גדרה-ת"נ   88,280
       העמותה לותיקי הגליל         מיזם מניעת נפילות             400,000
       הקרן לירושלים               י"ם-משגב לקשיש שכ' רוממה-הקמה 1,261,981
       העמותה למען הזקן בני ברק    ב"ב-מ.תשושי נפש-הרחבה וציוד   3,250,000
       עמותת סחלב לאזרח הוותיק בקהילה טירת הכרמל-מ.יום לתשושי נפש +ת"נ- – שיפוץ+ ציוד 1,082,506
       אלאמאן-עמותה לרווחת הקשיש בגליל מ.א.אכסאל -מ.יום לתשושים- – בינוי+ ציוד 1,051,960
       העמותה למען הזקן בני ברק    ב"ב- מרכז יום   – שיפוץ+ ציוד     1,288,005
       עמותת שלה"בת-שרותים למבוגרים טבעון-מרכז יום לתשושי נפש – שיפוץ+ ציוד 1,313,593
       האגודה לאזרח הוותיק בבת-ים  בת ים-מרכז אופק לתשושים-  – שיפוץ+ ציוד 1,219,852
       עלמה בשבילך מבגרות לזיקנה נוף הגליל-מ.יום תירוש – שיפוץ+ ציוד 1,263,754

       פרויקטים שאישרה הקרן למפעלים מיוחדים לשנת 2022

       שם הארגון נושא     סכום שאושר
       מוסד שמואל נאמן             עיר ידידותית גיל בירושלים     400,000.00
       קרן שמש-מקבוצת עוגן בע"מ    פרויקט מנט-אור המשך           500,000.00
       המועצה הישראלית להתנדבות (ע"ר) פרויקט ליקאלינק 20 עתודות ישראל 665,697.00
       הסתדרות השומר הצעיר בישראל  איראדה אג'יאל                 956,376.00
       מהפך תג'ייר                 פיתוח מודל למעורבות חברתית של צ 956,376.00
       יעדים לצפון מייסודה של קרן רש"י חזקים ביחד                    1,064,376.00
       בית אל שביבה מרכז קהילתי  בקה אל גרביה תוכנית למעורבות חבר 956,376.00
       מרכז קהילתי בועיינה נוג'ידאת מעורבות חברתית לצעירים וצעירות 956,376.00
       אעלאם-המרכז הערבי לחרות המדיה צעד צעירים בסיכון יוזמים שינוי 1,064,376.00
       אזרחים בונים קהילה          מעשה טוב בלוד צעירים מובילים שינוי 956,376.00
       אמאנינא                     קידום מעורבות חברתית בקרב צעיר 956,376.00
       המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי תכנון אלטרנטיבי 956,376.00
       מרכז קהילתי כאבול           צעירי כאבול מהדרה להובלה      1,064,376.00
       עמותת סנד-חונכות והתנדבות   הזנקה להנהגה                  1,064,376.00
       אג'יק- מכון הנגב            פרויקט "מדאר"                       1,084,524.00
       האגודה להתנדבות בעם ישראל   הזדמנות לשינוי חברתי    1,064,376.00
       ע"לם -עזרה לנוער במצוקה     עזרה לנוער במצוקה     2,020,752.00
       עמותת ציונות 0002           שווה פיתוח                    1,316,280.00

       הקצבות קרן מנוף, למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה לשנת 2022

       שם הארגון נושא     סכום שאושר
       יעדים לצפון מייסודה של קרן רש"י מערכת למניעת תאונות אדם ומלגזה 206,849.00
       מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות מנהיגים לבטיחות במכינות       1,000,000.00
       ה.ק.ב חברה לשירותים         תוכנית כוכבים -שלב ב'         3,458,286.00
       בית חולים שערי צדק          גילוי זיהום קרינה פנימי מחשיפה 189,084.00
       קרן מחקרים אסף הרופא        חשיפות תעסוקתיות של לוחמי האש 359,843.00
       על"ה ירושלים                פיתוח לומדות להדרכות-מניעת תחל 763,224.00

       לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

       דילוג לתוכן