03-6052229

נטיעת כרם זיתים קהילתי – מושב בית שערים – 40,000 ש"ח

ועד מקומי מושב בית שערים הוא ועד המקדם פעילות למען איכות הסביבה.
בתוך כך, הועד מעוניין לשמר את הקרקעות שסביב המושב לטעת כרם זיתים קהילתי – הנטיעה, ההשקיה והתחזוקה יבוצעו באמצעות התושבים.
כמו כן, כחלק מהרצון לתרום לאיכות הסביבה אנחנו צופים כי לכרם זיתים תהיה תרומה משמעותית לשימור אוכלוסיית הדבורים: נמצא כי עצי הזית פורחים ומשמשים כמקור להאבקה איכותית ומקדמת לחקלאות וגידול מזון. השטח המדובר נמצא בקצה המשבצת החקלאית באזור המתאים לגידול עצי זית.

במסגרת הפרויקט רכשנו עצים, מערכת השקיה (שעון מים, מחשב השקיה וצנרת), ובצענו גידור, נטיעה ועבודות תשתית נלוות. כמו כן, על מנת להגן על השטח מפני גניבות ופגיעות מצד ערביי האזור, במסגרת הפרויקט רכשנו גם מצלמות אבטחה.

דילוג לתוכן