03-6052229

מערכת הגנה מפני פשיעה חקלאית – מושב מולדת – 100,000 ש"ח

בשנים האחרונות, עם התגברות הפשיעה החקלאית, תושבי המושב היו בהתמודדות יומיומית עם אתגרים משתנים בנושא זה. כניסת רכבים בכל שעות היום, גניבות ממרחב הפעילות החקלאית והמשקית, הצתות של
מתקנים שונים, יריות בצמוד לישוב, חבלה בציוד חקלאי ובציוד הביטחון (מצלמות, שער, גדר),
והסתובבות לאורך גבולות הישוב ובתוכו באופן תדיר בכל שעות היום והלילה.
המושב, המשויך למועצה האזורית הגלבוע (סוציואקונומי 5) לא קיבל תמיכות ממקורות חיצוניים,
ונאלץ להשען על מיסי התושבים בלבד. הוא היה מוקף גדר חלקית בלבד, וללא תאורה היקפית מספקת. וכמובן שללא ציוד ביטחון מתקדם כגון מצלמות אבטחה, שערים חכמים וכדו'.
לכן, המענה לאתגרים הקבועים ברמה הנדרשת לקיום של ביטחון שוטף הן לציוד ולפעילות החקלאית
והן לתושבים, לקה בחסר והיווה איום מתמיד על הישוב כולו.
בזכות הפרויקט החשוב הזה, שתרם רבות לבטחון המושב, נרכשו שערים פנימיים והיקפיים,
מצלמות ביטחון, תאורה בשטח ובחלק ההיקפי שלו ועמודי תאורה.

דילוג לתוכן