03-6052229

פתיחת קורס הדרכה למדריכי מסעות בפולין – חבצלת – 300,000

חבצלת מוסדות תרבות וחינוך של השומר הצעיר חל"צ (להלן "חבצלת"), נוסדה בשנת 1967 על ידי תנועת הקיבוץ הארצי – השומר הצעיר, כזרוע לעשייה, מעורבות והשפעה בחברה הישראלית.

מטרותיה של חבצלת הן לקדם פעילויות בתחומי התרבות, החינוך, המדע, הספורט, טיפוח אמנים מתחילים, סיוע לאמנים ידועי שם בתערוכות ובמיזמים, מתן מלגות לעידוד היצירה וללימודים גבוהים, כל זאת ועוד תוך דגש על עידוד אוכלוסייה צעירה וקידומה בתחומים אלו. 

חבצלת תומכת בפעולות חינוך ותרבות בגבעת חביבה, בתנועת השומר הצעיר בארץ ובעולם,  מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ',  יד יערי – המרכז לתיעוד וחקר של תנועת השומר הצעיר עוד. כמו כן תומכת חבצלת בפעולות הומניטריות בארץ ובעולם, ובמגוון של פעולות תרבות ורוח בחברה הישראלית במגזרים השונים. 
הדגש בכל העשייה הוא על הרוח והחברה, על המהות ועל התוכן ובכך חבצלת קבוצת המוסדות לתרבות ולחינוך קוראת תיגר כנגד החומרנות ומסמנת דרך עצמאית וערכית. חבצלת אחראית על פרויקטים ייחודיים שונים המתנהלים בחסותה ובשמה, וחלקם זכו בארץ לפרסום רב ולתהודה גדולה. פרט לכך, פועלת חבצלת גם כארגון עצמאי וכגוף מבצע. היא חברה לתועלת הציבור המסווגת כמלכ"ר ומוכרת כגוף ציבורי.
בשנת 2022 עמותת חבצלת זכתה בהקצבה על סך 300,000 ש"ח עבור פתיחת קורס ייעודי למדריכי מסעות לפולין שייענה על הצרכים העולים מהשטח וכיום לא מקבלים מענה במסגרות הקיימות. בכוונת המוסד לפתוח קורס שישלב בתוכו את מיטב החוקרים והמרצים ויהיה בו כדי להעניק כלים חינוכיים ודרכי למידה.  מטרת הקורס אינה מסתכמת רק בהכשרת המדריכים, אלא שואפת גם להכשיר  אותם כשגרירי תוכן על מנת שיוכלו לקדם את התפיסות החדשניות ביותר של הדרכה בקרב מדריכים אחרים במערכת החינוך.
הקורס מיועד לשלושים מדריכים  שלהערכת המוסד ידריכו כשלושים אלף מודרכים בשנים הקרובות. משך הקורס כשמונה חודשים.

דילוג לתוכן