03-6052229

שילוב נוער עם מוגבלויות – תנועת הנוער של האיחוד החקלאי – 250,000 ש"ח

תנועת הנוער של האיחוד החקלאי מחנכת ילדים ונוער בכיתות ד'-י"ב בסניפיה השונים ברחבי הארץ במרחב התיישבותי.
התנועה מחנכת לאור 9 עקרונותיה : ברוח התנועה המיישבת האיחוד החקלאי, מעורבות חברתית , כבוד האדם
והדמוקרטיה, הגשמה חברתית, טיפוח הפרט, מנהיגות צעירה, התיישבות וחיי קהילה, אהבת הארץ, וקשר בין חניכים .
התנועה פועלת במתכונת של שני ימי פעילות. כמו כן, מקיימת התנועה פעילות ארצית נרחבת לכל קהלי היעד בנושא הכשרה, השתלמויות, טיולים, מחנות וכנסים, הכנה לשנת שירות, ושירות משמעותי בצה"ל.
תנועת הנוער של האיחוד החקלאי פועלת ב 53- ישובים ומונה כ 6500 – חניכים פעילים.
כחלק מערכי התנועה ומטרותיה, התנועה שואפת לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים בקבוצות הגילאים שלהם, עם
קבוצת השווים ובאמצעות שילוב פרטני בקבוצה רגילה. אין בתנועה אפשרות לשילוב בקבוצה ייחודית לילדים עם
צרכים מיוחדים, אלא רק בשילוב פרטני בקבוצות.
המשלבים בסניפים יכולים להיות משלבים "סמויים" או "גלויים", החניך יכול להיות משולב על ידי חונך פרטני או על ידי מדריכי הקבוצה הקיימת. הבחירה בצורת המשלב מותאמת לצרכי הילד ותלויה בתפקודו של החניך ובהתפתחותו לאורך השנים. השאיפה בתנועה היא לשלב כמה שיותר ילדים ללא משלב חיצוני כלל. המשלבים בכלל הסניפים הם בני נוער (מדריכים צעירים) שעברו הכשרה בקורסי ההדרכה של התנועה ובנוסף בהשתלמויות ממוקדות לשילוב ילדים עם צמי"ד.
כיום משולבים כ100 ילדים ובני נוער בפעילות התנועתית. ישנה גדילה והרחבה של חניכים בשכבות הבוגרות (ט'-
י"ב) וכן עליה משמעותית במספר המשתתפים בקורסי ההכשרה התנועתיים ובמפעלי התנועה לאורך השנה.

דילוג לתוכן