03-6052229

שירותי החברה

ועדת העזבונות

כתיבת והגשת בקשות לגיוס כספים מהגורמים הבאים:

  • קרנות וחברות בארץ ובעולם
  • רשויות מקומיות
  • תמיכות מדינה
  • ועדת העזבונות
  • תובענות
  • הקדשות
  • קק"ל
  • קרנות הביטוח הלאומי

ייעוץ מקצועי
ייעוץ מקצועי לעמותות,  כגון תכנון לפני הכנת בקשה, בדיקת בקשה שהוכנה ועוד.

קבלת סעיף 46
קבלה מהירה של אישור מוסד ציבור – סעיף 46 לצורך הכרה במס.

קבלת אישור הכרה למס בארה"ב
קבלה מהירה של אישור הכרה למס בארה"ב.

ביקורת פנים
יוסף שפר מכהן כמבקר פנים בעמותות, והינו מומחה בעריכת ביקורת פנים. מינוי מבקר פנים לעמותה, הינו תחליף מוכר ומוסמך למינוי וועדת ביקורת.

החלטות ועדת העזבונות

ועדת העזבונות –
ערעור על דחיית או פסילת בקשה
במקרה והבקשה שהגשתם לוועדת העזבונות נדחתה על ידי הוועדה מבחינה מהותית או מבחינה פיננסית (חשבונאית), משרדנו יבחן את השתלשלות האירועים וינסח עבורכם באופן מקצועי מכתב ערעור (בקשה לעיון מחדש).

דילוג לתוכן