03-6052229

קול קורא – הקרן לחלוקת כספי תובענות ייצוגיות 2024

להלן הקולות הקוראים אשר פרסמה הקרן לחלוקת כספי תובענות ייצוגיות בשנת 2024

מספר קול קורא 

נושא הקול קורא

תאריך אחרון להגשה

83/2024

סיוע לנפגעי המסיבות ב-7.10.23

26.03.2024

84/2024

בינוי או שיפוץ מבנים המשמשים למגורים, לרווחה או לחינוך אנשים עם מוגבלות

05.05.2024

 

85/2024

שיפוץ דירות ובתים המשמשים כמערך דיור לשילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה

25.05.2024

86/2024

קידום אוריינות דיגיטלית בקרב קשישים

20.05.2024

דילוג לתוכן