03-6052229

איך להגיש בקשה לוועדת העזבונות?

מהי ועדת העזבונות? ומהי קרן העזבונות?

ועדת העזבונות עוסקת בעיזבונות, כאשר מישהו מחליט להוריש את העיזבון שלו לטובת מדינת ישראל.

קרן העזבונות מנוהלת על ידי האפוטרופוס הכללי, ומחזיקה בכספי העיזבונות.

ועדת העזבונות הוקמה על ידי ממשלת ישראל בשנת 1990.

במסגרת תפקידה ועדת העזבונות מרכזת את העזבונות שלא יועדו למוסד מסוים.

ההיקף הכספי של העזבונות אשר נצברים בקרן העזבונות אותן מחלקת וועדת העזבונות מסתכם בממוצע שנתי כ 100,000,000 ₪.

מדי שנה הוועדה מפרסמת קול קורא המתאר את העיזבונות הנמצאים בקרן העיזבונות ועוד.

בכל שנה מוגשות כ – 800 בקשות תמיכה מרבית הבקשות נפסלות בשל פגמים טכניים או נדחות  על שולחן הוועדה.

מי רשאי להגיש בקשות תמיכה?

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), הקדשים, עמותות ועוד.

מתי ניתן להגיש?

וועדת העזבונות נותנת אפשרות להגיש את הבקשות כחודש ממועד פרסום הקול קורא.

כיצד מגישים את הבקשה לוועדת העזבונות?

הבקשה מוגשת לוועדת העזבונות באמצעות מערכת יעל"ה (ייעוד עזבונות לטובת המדינה).

מדוע לא להגיש בקשה לוועדת העזבונות?

  1. ההגשה מסורבלת ומלווה בהמון בירוקרטיה
  2. נוהל וועדת העזבונות נוקשה.
  3. ועדת העזבונות מחמירה מאוד בבדיקת הבקשות
  4. התמיכות שאישרה הוועדה מתקבלות רק לאחר כשנתיים ממועד הגשת הבקשה.
  5. כדי לקבל את התמיכה יש לבצע את הפרויקט שאושר במדויק כפי שאישרה וועדת העזבונות.
  6. לא ניתן לקבל הקצבה מוועדת העזבונות ומתמיכת מדינה עבור אותה הוצאה.

עבור מה ניתן להגיש בקשה לוועדת העזבונות?

ועדת העזבונות מפרסמת שתי אפשרויות לבחירת נושא הבקשה:

מסלול אחד: עיזבונות המיועדים לנושא מסוים לפי החלטת הנפטר. בכל שנה הוועדה מפרסמת את רשימת העזבונות המיועדים וסכומם. מרבית העזבונות המיועדים הם לנושאי ביטחון, צה"ל, בתי חולים מוגבלים ועוד.

מסלול שני: נושאי תמיכה עיקריים. מדובר במספר נושאים בהם בוחרת וועדת העזבונות לפי ראות עיניהם של חברי וועדת העזבונות.

מה קורה עם הבקשה שהגשתם לוועדת העזבונות?

בשלב הראשון הועדה פוסלת את מרבית הבקשות בשל פגמים טכניים ונותנת הזדמנות אחת בלבד לתקן את הפגמים.

בשלב השני הועדה מעבירה את הבקשות שלא נפסלו להמלצת משרדי הממשלה השונים בהתאם לנושאי הבקשות. להמלצות מרדי הממשלה יש השפעה על החלטת הוועדה.

בשלב השלישי בקשת התמיכה מגיעה אל ועדות משנה של וועדת העזבונות, בהן דנים בבקשות בנוכחות שניים מחברי ועדת העזבונות יו"ר הועדה והיועמ"ש בכדי לוודא שההחלטות המתקבלות הן הוגנות. הועדה דנה בבקשות לאור המלצת משרדי הממשלה ומקבלת החלטות למי להקציב וכמה ולמי לא.

בשלב הרביעי וועדת העזבונות שולחת את החלטותיה למגישי הבקשות.

דילוג לתוכן