03-6052229

קרן תובענות ייצוגיות – מידע חשוב

הקרן לתובענות ייצוגיות, שהוקמה בשנת 2018 ופועלת תחת משרד המשפטים מזה מספר שנים, משרתת את המטרה העיקרית של סיוע במימון פרויקטים ציבוריים. זה מושג על ידי ניווט במערכת המשפטית וחיפוש הזדמנויות פיצוי פוטנציאליות בהתאם לחוקי התביעה הייצוגית.

מדי שנה מפרסמת הקרן דו"ח הכולל אוסף של קולות קוראים, סגל של מוסדות נתמכים וכאלה שלא קיבלו תמיכה. קולות קוראים להגשת בקשות מתפרסמים בנקודות שונות במהלך השנה.

מי זכאי להגיש בקשה לסיוע מהקרן לתובענות ייצוגיות?
בדרך כלל, הקרן מעניקה את תמיכתה לארגונים ללא כוונת רווח. עם זאת, ישנם מקרים שבהם היא בוחנת גם בקשות של גופים במגזר הפרטי, כגון עסקים. מוסדות ללא כוונת רווח נדרשים לספק תעודת ניהול תקפה.

התנאים המוקדמים להגשת בקשה לקרן כוללים מילוי טופס בקשה מקוון וצירוף חבילת בקשה מקיפה. חבילה זו צריכה לכלול תקציב פרויקט מפורט, מידע על מקורות מימון, אישור פרטי חשבון בנק, פרטי מורשי חתימה, ובמקרים ספציפיים, דוח כספי, תעודת ניהול תקין מתאימה, תקנון, תעודת רישום ורשימת בעלי תפקידים. בנוסף, על המועמדים לכלול נספחים שונים עם בקשותיהם, כגון תיאור עמותה מקיף, סקירת פרויקט, לוח זמנים לפרויקט, פרטי תקציב ועוד.

לקרן חדשה יחסית זו יש תפקיד מכריע בהקצאת כספים לפרויקטים ציבוריים בעקבות פסקי דין של תובענות ייצוגיות. היתרון העיקרי שלה טמון במתן תמיכה פיננסית יעילה ומדויקת, מה שהופך אותה למשאב רב ערך עבור עמותות המבקשות סיוע.

מהם המאפיינים הייחודיים של הקרן לתובענות ייצוגיות?

קרן זו, הוקמה ב-2018, היא חדשה יחסית ומייחדת את עצמה מקרנות אחרות.

פרסום קולות קוראים: הקרן מפרסמת מדי פעם את הצבעות הקוראים במהלך השנה ולא בבת אחת. לדוגמה, בשנת 2022, הם פרסמו 24 קולות קוראים במרווחי זמן שונים.

סכום מימון: מידי שנה, סכום התמיכה הכולל לכל המוסדות המאושרים נחשף. בעקבות נוהל הקרן, הוועדה מעדיפה להקצות כספים למספר מצומצם של עמותות שמתכננות לבצע פרויקטים מהותיים.

מימון תואם: בדרך כלל, הקרן מספקת עד 70% מהעלות הכוללת של הפרויקט, כאשר העמותה נדרשת להבטיח את יתרת המימון ממקורותיה, כגון תרומות, הון עצמי או כספים אחרים. מדובר ברמת תמיכה משמעותית בהשוואה לשאר משרדי הממשלה והוועדות.

תזרים: עם אישור הבקשה, הקרן מחלקת מקדמה ראשונית של כ 50% מסכום התמיכה שאושרה, כדי לסייע ביישום הפרויקט. כדי לקבל מקדמה זו, הקרן דורשת הצהרה חתומה, לוח זמנים מפורט או תיעוד הכרחי אחר. היתרה הנותרת מחולקת לאחר סיום הפרויקט, מותנית בהגשת דוח ביצוע הכולל פירוט עלויות שכר, קבלות, חשבוניות ועוד.

ניסיון העמותה: הוועדה מייחסת חשיבות להערכת מומחיות העמותה בנושא התובענה. בדרך כלל, דרישות הקולות הקוראים כוללות הוכחה לניסיון הרלוונטי של העמותה.

הקרן לתובענות ייצוגיות בולטת בזכות השקיפות, גישת המימון הסלקטיבית, התחשבות בדינמיקה של היצע וביקוש, תמיכה כספית משמעותית, תהליך מימון מוגדר היטב ודגש על הניסיון של העמותה הפונה. מאפיינים ייחודיים אלו תורמים ביחד לזהותה והשפעתה המובהקת של הקרן בתחום ההסברה והתמיכה במטרות שונות.

קבלת תמיכה מקרן תובענות ייצוגיות הוא משאב חשוב שעמותות רבות נעזרות בו.

מרבית הבקשות מתחרות מול בקשות רבות אחרות ונדחות מסיבות שונות.

לכן אנו ממליצים לקבל סיוע ממומחה מנוסה שיגיש את הבקשה בצורה המקצועית ביותר ובכך יעלה את הסיכויים לאישורה באופן משמעותי.

דילוג לתוכן