03-6052229

רשימת הנושאים בהם תמכה וועדת העזבונות בשנת 2024

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה – פרסמה בתאריך 14/11/2023 את הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העיזבונות לשנת 2024.

המועד להגשה הסתיים ביום 24/12/2023

בידי וועדת העזבונות עיזבונות לחלוקה לשנת התמיכה 2024 כדלקמן:

 1. עיזבונות מיועדים ייחודיים – עיזבונות בהם מוגדרים ייעודים ייחודיים שנקבעו על ידי המורישים.
 2. עיזבונות בלתי מיועדים ומיועדים כלליים – עיזבונות שייעודם הוגדר באופן כללי רק לטובת המדינה בסך של כ- 16 מיליון ש"ח, ועיזבונות שייעודם למטרות כלליות, כגון: צדקה, רווחה וכו' בסך של כ- 6 מיליון ש"ח. עיזבונות אלו משמשים ברובם לנושאי התמיכה המצוינים להלן.

בכוונת וועדת העזבונות ליתן עדיפות לבקשות לפרויקטים שיש בהם לסייע ליישובי הדרום והצפון שנפגעו במלחמת חרבות ברזל.

להלן רשימת נושאי התמיכה ורשימת העיזבונות המיועדים שניתן היה להגיש בגינם בקשה:

 

נושאי התמיכה שנקבעו על ידי וועדת העזבונות לשנת 2024

1. פרויקטים בתחום החוסן הנפשי לנפגעים ישירים מאירועי 7/10/2023 וכן לתושבים שפונו מבתיהם ביישובי הדרום והצפון עקב המלחמה.
הסיוע הנפשי יינתן ע"י אנשי מקצוע המוכרים על ידי משרד הבריאות ו/או משרד הרווחה כדלקמן: פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, או מטפלים רגשיים עם ניסיון מוכח בתחום הרגשי של שנה לפחות.
תקציב התמיכה לנושא זה – 9 מיליון ש"ח.

2. פרויקטים לתמיכה באירועי תרבות ושיקום קהילתי חברתי לקהילות שנפגעו מאירועי 7/10/2023.
תקציב התמיכה לנושא זה – 4.5 מיליון ש"ח.

3. השאלת אמצעי עזר טכנולוגים, ספרי לימוד וקריאה, לתלמידים שפונו מבתיהם ביישובי הדרום והצפון עקב מלחמת חרבות ברזל.
בקשות לנושא זה הוגשו על ידי רשויות מקומיות בלבד.
אמצעי העזר שירכשו במסגרת התמיכה, יושאלו לתלמידים לתקופה שתיקבע מראש על ידי הרשויות המקומיות, ויושבו בסיום התקופה לרשות המקומית, זאת על מנת שהרשות המקומית תשאיל אמצעי עזר אלו לתלמידים אחרים שנדרשים להם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של הרשות המקומית.
תקציב התמיכה לנושא זה – 4.5 מיליון ש"ח.

 

רשימת עיזבונות מיועדים ייחודיים לשנת 2024

הרשימה כוללת את הסכומים המצויים בעיזבונות המיועדים הייחודיים, כפי שהם ידועים במועד הפרסום. אפשר שבמועד הקצאת התמיכות על ידי וועדת העזבונות יהיו בעיזבונות סכומים שונים.
וועדת העזבונות קובעת הקצאות לאחר בדיקה מדוקדקת של כל בקשה לגופה, ומתוך ראיית כלל הבקשות מאותו עיזבון, או מאותו תחום – על פי שיקול דעתה והסמכויות המסורות לה בנוהל.
אין וועדת העזבונות מתחייבת להיענות, באופן מלא או בכלל, לבקשה כלשהי.
בכוונת וועדת העזבונות ליתן עדיפות לבקשות לפרויקטים שיש בהם לסייע ליישובי הדרום והצפון שנפגעו במלחמת חרבות ברזל.
כל מקום שמצוין ברשימת העיזבונות "ילדים" – הכוונה לילדים עד גיל 18 , למעט אם צוין אחרת.

סכום העיזבון

מספר העיזבון

נושא העיזבון

תיאור העיזבון

הערות

1,703,464

66116941

אימוץ ילדים

לפרוייקטים הנוגעים לאימוץ בישראל. על המוטבים להשתמש בכספים שלא למטרות דתיות או מטרות פולחן

 

111,716

66178363

להגנת מדינת ישראל

להגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה

 

102,944

66195241

בנייה ופיתוח הארץ

למדינת ישראל עבור בנייתה מחדש ופיתוחה

 

14,727

66113326

בעלי מוגבלויות

עיוורים ומשותקים נזקקים יוצאי אירופה

 

105,804

66146154

חולי סרטן

טיפול והבראת חולי סרטן

 

58,838

66145820

דלקת עצמות

לבית חולים עבור טיפול במחלות OSTEOMYOLEITE

 

38,594

66146153

מוסד סיעודי

   

14,497

66213291

הגנת הסביבה

   

10,269

66195414

הגנת הסביבה

הגנה על החי ועל הסביבה

 

30,455

66167635

חיזוק הריבונות

חיזוק גבולות המדינה

 

12,100,360

66178461

חיילים קרביים וחיילים הלומי קרב

חיילים משוחררים שהיו חיילים קרביים בצה״ל, לרבות מי שהוכר כסובל מהלם קרב בשל שירותו הצבאי (אף אם לא היה חייל קרבי)

 

4,473,825

66125808

חינוך ילדים

לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית ספר יסודי בפרט

עדיפות לחינוך מוזיקלי בכפרי נוער ובתי ילד, לילדים בגילאי בית ספר יסודי (כיתות א – ח)

53,643

66125812

גן ילדים

הקמת גן ילדים שיישא את שמות המורישים בקרית מוצקין. רצוי שגן הילדים יהיה, ככל האפשר, בקרבת רש"י 15 קרית מוצקין.

יתרת עיזבון שיועד להקמת גן ילדים בקרית מוצקין שיישא את שמות המצווים.

12,759

66120511

מוסדות ללימודי רפואה

   

12,336

66125813

בתי ספר

 

בקשות לעיזבון זה יוגשו אך ורק על ידי רשויות מקומיות

179,764

66191917

ייעור

פעולות ייעור

 

30,423

66190325

ייעור

נטיעת עצים בישוב חדש בנגב

 

20,912

66195417

יישוב הארץ

יישובם של עולים יהודים אירופאיים

 

38,316

51100012

ילדים עניים נזקקים

 

בקשות לעיזבון זה יוגשו אך ורק עבור ילדים הנמצאים בכפרי נוער שמפוקחים על ידי משרד החינוך וממוקמים ביישובי הצפון/הדרום שנפגעו מהמלחמה.

168,534

66117214

ילדים פצועים עקב מלחמה ו/או אלימות

ילדים ישראלים פצועים מהשפעת מלחמה ואלימות

 

4,191,398

66125767

יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה

לחינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור

 

7,440,507

66117260

ילדים יתומים

   

175,182

66116161

חינוך ותמיכה ליתומים

סיוע ליתומים בארץ

 

45,849

66121309

מלגות לתלמידים יתומים

מלגות לתלמידים יתומים אשר גרים בבתי יתומים יהודיים במדינת ישראל – לחלוקה ישירות ליתומים או לבתי היתומים למענם

 

36,162

66185235

יתומים עולים

תמיכה וחינוך ילדים יתומים של מהגרים במדינת ישראל

 

16,771

66116903

מוסדות יתומים

לבתי יתומים

 

122,302

66176512

קורבנות פעולות טרור

יתומים מאב, או גם מאב וגם מאם מחמת פעולות טרור

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970

121,919

66195415

מחקר

מחקר למציאת שיטות חילופיות לניסויים על בע"ח

 

14,489,999

66195443

מחקר

מחקר בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים

 

122,437

66145758

מחקר בתחום מחלת הסרטן

   

430,980

66146155

מחקר רפואי

   

16,784

66145992

מחקר רפואי

חקר סוכרת, סרטן ומחלות עיניים

 

15,666

66145882

מחקר רפואי

חקר הלב והסרטן

 

12,948

66141187

מחקר רפואי

חקר מחלות הלב והריאות

 

477,414

66180656

מלגות לסטודנטים

מלגות לסטודנטים ישראלים להשתתפות בתכניות חילופי סטודנטים עם צרפת

 

16,020

66125561

מלגות לסטודנטים

לעמותה למתן מלגות לסטודנטים נזקקים

 

30,332

66117212

מעון תינוקות

 

עדיפות תינתן להצטיידות עבור מעונות המעניקים סיוע למפוני יישובי הדרום והצפון

84,158

66175999

משפחות שכולות

לאלמנות מלחמה או להורים שילדיהם נפלו במלחמה

 

30,687

66178422

משפחות שכולות

משפחות שכולות של חיילים

 

22,223

66178368

משפחות שכולות

   

10,538

66117218

נוער בסיכון

לגופים שנותנים שירותי רווחה – לסיוע לנוער ללא מטרות לעתיד, שאינם מקבלים הדרכה ומצויים בשוליה של החברה

 

29,336

66195375

נזקי טילים

שיקום מבנים בצפון שנפגעו מהתקפות טילים

 

74,693

66191522

נזקי טילים ומרחבים מוגנים

שיפוץ מבנים שניזוקו מטילים או שיפוץ והקמת מרחבים מוגנים

 

99,187

66195334

נזקי מלחמה

שיקום הצפון ותמיכה בתושביו עקב נזקי מלחמה

 

25,649

66195418

נזקי שריפות

נפגעי השריפה בכרמל

 

24,385

66117238

נזקי שריפות

סיוע לנפגעי השריפות 11/2016 שאיבדו את ביתם בשריפה הנוראית

 

16,927

66178389

נכי צה"ל

בנים למשפחות נזקקות

 

627,804

51700069

נכי צה"ל ונפגעי טרור

שיקום ותמיכה

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל 1971

867,675

66117236

נפגעי/ קורבנות טרור

 

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל 1971

106,805

66117204

נפגעי טרור

ילדים נפגעי טרור

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל 1971

42,471

66191618

סעד משפטי לנזקקים

   

219,953

66210186

ספריות ציבוריות

שיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל

"ספריות ציבוריות" – על פי חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה- 1975

34,608

66117176

עוורים

   

28,178

66185425

פליטים

סיוע לפליטים

הגדרת פליט: אדם שנמלט מביתו או מארצו בעקבות מלחמה או משום שהוא נרדף מחמת גזעו, דתו, לאומיותו, שייכותו לתנועה חברתית מסוימת או דעותיו הפוליטיות.

13,751

66195399

צער בעלי חיים

   

26,861

66191292

קיבוצים חדשים

סיוע לקיבוצים חדשים שניתן להקים, בעיקר לחקלאות

בקשות לעיזבון זה תוגשנה על ידי רשות מקומית

14,942

66190507

קידום הבנה בין יהדות ונצרות

 

פרויקט משמעותי שמטרתו הבנת יסודות הדתות היהודית והנוצרית, לצורך קרבה בין דתית בין יהודים ונוצרים, אשר תוצריו ניתנים לשמירה לתקופה ניכרת

1,100,341

66185228

קליטת עליה

למטרות אכלוס/שיכון עולים

 

661,006

66125821

קליטת עליה

נערות עולות מחבר העמים

 

608,370

66180687

קליטת עליה

יישוב עולים מרוסיה

 

529,878

66185266

קליטת עליה

בניית דיור לעולים חדשים

 

470,170

66185314

קליטת עליה

סיוע לשיכון עולים קשישים

 

248,572

66185321

קליטת עליה

סיוע לשיכון עולים קשישים ו/או עניים

 

232,415

66180618

קליטת עליה

לפליטים יהודים בתל-אביב או ירושלים

הגדרת פליט: אדם שנמלט מביתו או מארצו בעקבות מלחמה או משום שהוא נרדף מחמת גזעו, דתו, לאומיותו, שייכותו לתנועה חברתית מסוימת או דעותיו הפוליטיות.

51,136

66180584

קליטת עליה

אספקת שירותים באופן ישיר לעולי בריה"מ

 

44,932

66185427

קליטת עליה

אנשים החוזרים לישראל בפרט ילדים

 

43,937

66180467

קליטת עליה

דיור בישראל לעולים חדשים

 

90,125

66117262

קשישים

בתי אבות

 

43,309

66117246

קשישים

מושב זקנים סיעודי ממשלתי

 

25,747

66117021

קשישים

בתי אבות ליהודים עניים

 

21,633

66116288

קשישים

בית אבות דתי בחיפה

 

557,406

66117254

שואה

ניצולי שואה

 

34,648

66195425

שואה

שימור מאורעות השואה

בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי גופים המתמחים בהנצחת מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים ב"חקר מוצאות"

31,021

66180481

שיכון

למטרות שיכון בכללותם

 

432,076

66195442

תרבות

   

 

עיקרי ההנחיות להגשת בקשות תמיכה לוועדת העזבונות לשנת 2024

 • בקשות  לתמיכה  תוגשנה  עבור  "פרויקט"  כהגדרתו  בנוהל  עבודת  וועדת העזבונות  ואך  ורק  לתחומים המפורטים בעיזבונות, או בהתאם לנושאי התמיכה המפורטים בראשית הנחיות אלה. 
 • ככל שתמצא וועדת העזבונות כי הפרויקט עבורו מתבקשת התמיכה אינו תואם לעיזבון מיועד או לנושא תמיכה עיקרי שעל פיו הוגשה הבקשה – היא רשאית לדחותה. 
 • בקשות תוגשנה רק עבור פרויקטים שיבוצעו בשנת 2024 ולא קודם.
 • ניתן לבקש הקצבה עבור פרויקט רב-שנתי, דהיינו פרויקט שצפוי להימשך יותר משנה אחת ומתוכנן על פי שלבים, כאשר בכל שנה צפוי להתבצע חלק אחר של הפרויקט.
 • פעילות המוסד והפרויקט על כל רכיביו, יבוצעו בהתאם לחוק. 
 • הגשת בקשה באופן בלתי תקין, פגום או חסר, תעכב את הטיפול בבקשה ועלולה להביא לפסילתה. 
 • בקשה לתמיכה תיערך על גבי טופס בקשה אשר נדרש להורידו מערכת יעל"ה ולהעלותו חזרה במערכת כשהוא חתום ונעול, כמפורט במדריך למשתמש.
 • הגשת בקשה תתאפשר לאחר שיוך נציג במערכת יעל"ה באמצעות הליך שיוך נציג. בקשות לשיוך נציג יוגשו עד 3 ימים לפני המועד הקובע.
 • בקשה תסתמך על עיזבון מיועד אחד או על נושא תמיכה עיקרי אחד.
  העיזבון שמספרו יצוין במשבצת המיועדת לכך, יהיה העיזבון על פיו תיבדק הבקשה.
  אין לציין מספרי עיזבונות אחרים בכל חלק אחר של טופס הבקשה.
 • ניתן לבקש תמיכה עד לגובה סכום העיזבון, או עד לגובה הסכום שהוקצה לנושא התמיכה העיקרי שבגינו מוגשת הבקשה.
 • וועדת העזבונות לא תתמוך בפרויקט בסכום העולה על 50% מעלות הפרויקט.
 • במקרים מיוחדים רשאית וועדת העזבונות לתמוך בסכום שלא יעלה על 90% מעלות הפרויקט.

 

איזה מוסדות רשאים להגיש בקשות לוועדת העזבונות?  

 • מוסד, הפועל ללא כוונת רווח, המאוגד ופעיל במשך שנתיים לפחות ביום הגשת הבקשה ומחזור הפעילות על פי דוחותיו הכספיים המבוקרים גבוה מ 100,000 ₪.
 • מוסד רשאי להגיש בקשה אחת לפרויקט אחד בלבד.
 • מוסד שמחזור ההכנסות השנתי שלו גבוה מ- 100 מיליון ₪ על פי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שיצורף לבקשה, רשאי להגיש שתי בקשות.

 

איך להגיש בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות דרך מערכת יעל"ה?  

 • בקשות התמיכה לשנת 2024 וכן הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך כך, יוגשו באמצעות מערכת יעל"ה בלבד, באתר האינטרנט של וועדת העזבונות.
 • הגשת הבקשה באופן מלא ותקין היא באחריות המוסד. 
 • לאחר שליחת הבקשה לוועדת העזבונות לא ניתן לבצע בה שינויים. 
 • המערכת הממוחשבת תיפתח להגשת בקשות ביום א' בכסלו תשפ"ד ( 14/11/2023 )
  התאריך האחרון להגשת בקשות הוא י"ב בטבת תשפ"ד (24/12/2023), עד השעה 12:00 בצהריים.
 • לאחר שליחת הבקשה, תישלח מהמערכת הודעה אוטומטית לכתובת הדוא"ל של הנציג המשויך כי הבקשה הועברה להליך קליטה במערכת. הודעה זו אינה מהווה אישור על קליטת הבקשה במערכת.  
 • ככל שהליך קליטת הבקשה במערכת יושלם בהצלחה, תישלח למוסד הודעה אוטומטית הנושאת מספר בקשה – המהווה אישור על קליטת הבקשה. 
 • באחריות המוסד לוודא כי הליך קליטת הבקשה הושלם בהצלחה במערכת (עד 48 שעות משליחת טופס הבקשה).
 • מוסד שלא קיבל הודעה בציון מספר הבקשה, רשאי לפנות לוועדת העזבונות בבקשה מנומקת לבירור השלמת קליטת הבקשה ובצרוף אסמכתאות בתמיכה בבקשתו, וזאת עד יום למחרת המועד האחרון להגשת בקשה. ככל שהמוסד לא פנה בבקשה לבירור עד למועד האמור – בקשתו לא תטופל ותיחשב כבקשה שלא הוגשה לכל דבר ועניין.

 

מהם הדברים שוועדת העזבונות אינה תומכת בהם?  

להלן חלק מהדברים אשר וועדת העזבונות אינה תומכת בהם:

 • רכישת מבנה או בניית מבנה חדש, אלא אם כן, קיים עיזבון מיועד למטרה זו.
 • רכישת ציוד מתכלה.
 • מימון הוצאות הנהלה וכלליות, תקורה, מזכירות, שירותי רו"ח ועו"ד, אגרות, שכירות משרדים, פרסום, ביטוחים, דלק ועוד. 
 • חלוקת כסף בעין – תווי קנייה וכיו"ב, במישרין או בעקיפין.
 • שכר לעובד הנמנה עם חמשת מקבלי השכר הגבוה במוסד. 
 • נופש מלונאי או אירוח הכולל הזנה, לינה מכל סוג שהוא או טיסה לחו"ל.
 • חלוקת קמחא דפסחא, תמיכה במסגרות הזנה ובסלי מזון.
 • שירותי ייעוץ, הכוונה וליווי בקבלת תקציבים מוועדת העזבונות.

 

דגשים לבקשות תמיכה מוועדת העזבונות בתחומים מסוימים  

מחקר רפואי  
לבקשה לתמיכה במחקר רפואי חובה לצרף "טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות" המצוי בתחתית העמוד באתר וועדת העזבונות, תחת "קבצים להורדה".

הענקת מלגות  
לבקשת תמיכה להענקת מלגות נדרש לצרף מסמך המפרט מבחנים סוציו-אקונומיים המבוססים על הכנסות בדוקות במשפחת התלמיד, מספר הנפשות במשפחה מתחת לגיל 21, או אישור לשכת הרווחה במקום מגורי התלמיד, או נסיבות חריגות ומיוחדות. 

ציוד לנזקקים  
לבקשות תמיכה לפרויקט שמטרתו רכישות לאספקה/השאלה של ציוד לנזקקים, יותנה מימוש ההקצבה, ככל שתיקבע, בהמצאת אישור לשכת הרווחה המקומית או גורם מוסמך אחר לזכאות הנזקק לקבלת הציוד, אלא אם יצוין אחרת בהחלטת וועדת העזבונות. 

בנייה  
ניתן להגיש בקשה לרכישת מקרקעין, מבנה או בניית מבנה – רק אם קיים לכך עיזבון מיועד. 

לבקשה לפרויקט בנייה, שיפוץ מבנה קיים או הרחבתו או בקשה לרכישת ציוד שאינו נייד (לרבות מערכות מיזוג אוויר), על המוסד לצרף את כלל המסמכים שלהלן: 

 • אסמכתאות  עדכניות  ותקפות  על  זכויות  המוסד  מגיש  הבקשה  במקרקעין.
 • לפרויקט המחייב קבלת היתר בניה על פי חוק – יש לצרף היתר בנייה בתוקף.
 • לפרויקט שאינו מחייב היתר בניה – יש לצרף הצהרה מגורם מקצועי או מגורם מוסמך, לכך שאין צורך בהיתר בניה לביצוע הפרויקט או רכיב מרכיביו. 
 • תמונות המשקפות באופן ברור את המצב הקיים ומלל המסביר את המקום המצולם בתמונה. 

 

ועדת העזבונות מקפידה על תקינות טכנית של בקשה ופוסלת בקשות רבות  

 • בקשה שתיבדק ותימצא חסרה בפרטים ו/או במסמכים – תיפסל טכנית ולא תידון בוועדה.
 • לאחר בדיקה טכנית של הבקשה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הנציג המשויך של המוסד הודעה על סטטוס התקינות הטכנית של הבקשה.
 • באפשרות המוסד לבדוק את סטטוס תקינות הבקשה באופן שוטף גם באמצעות מערכת יעל"ה. 
 • השלמת מסמכים ופרטים במערכת יעל"ה תתאפשר למשך עשרה ימים קלנדרים מיום שליחת ההודעה. לא תתקבל כל השלמה לאחר המועד והפסילה תישאר בעינה. 
 • המוסד יצרף למסמכי ההשלמה הטכנית מכתב מנומק לנסיבות בעטיין הוגשה הבקשה באופן לקוי ויצרף אסמכתאות לנסיבות אלו. 
 • אישור קבלת ההשלמה נתון לשיקול דעת יו"ר וועדת העזבונות.
 • ההשלמה תיעשה אך ורק באמצעות מערכת יעל"ה. מסמכים שיישלחו בדרך אחרת לא ייחשבו כהשלמה ולא ניתן יהיה לבודקם. אפשרות ההשלמה היא חד פעמית. יש להקפיד על מילוי ההנחיות כדי שההשלמה תיקלט במערכת.
 • מוסד שלא קיבל הודעה בדבר אי תקינות או פסילה טכנית של הבקשה, יפנה לוועדת העזבונות בדוא"ל עד יום 1/2/2024 בבקשה לבירור סטטוס הבקשה. ככל שהמוסד לא פנה בבקשה לבירור עד למועד האמור, בקשתו לא תטופל ותיחשב כבקשה פסולה. 
 • לאחר  שליחת  טופס  הבקשה  דרך  המערכת הממוחשבת, לא ניתן יהיה לשנות או לתקן בה פרטים.


מהם נימוקי הדחייה הפיננסים של ועדת העזבונות?
 

 

מהם שיקולי וועדת העזבונות?  

 • וועדת העזבונות בוחנת, בין היתר, את הפעילות השוטפת של המוסד המבקש, את התאמת הפרויקט לייעוד העיזבון או לנושא התמיכה העיקרי ואת התאמת הפרויקט למטרות התאגדותו של המוסד – כפי שהן רשומות ומאושרות אצל רשם העמותות בעת הגשת הבקשה ובגיידסטאר. בתוך כך, בודקת וועדת העזבונות את הקשר בין המוסד המבקש למוסדות אחרים, כפי שנדרש לציין על פי טופס הבקשה. הימנעות מפירוט הגופים הקשורים עלולה להביא לדחיית הבקשה בשל חוסר תקינות.            
 • וועדת העזבונות מעיינת בהצעות המחיר המצורפות לבקשה ובודקת את תקינותן אמתותן וסבירותן. בקשה אשר יימצא פגם בתקינות המסמכים המצורפים לה, עלולה להידחות לפי שיקול דעת וועדת העזבונות.
 • וועדת העזבונות שואפת להעניק סכומי הקצבה גדולים לפרויקטים שהכי ייראו בעיניה, ולדחות את יתר הבקשות.

לבירורים ניתן לפנות אל וועדת העזבונות
בדוא"ל Ezvonot3@justice.gov.il,
בטלפון 073-3926333 ,
בפקס שמספרו  02-6462731. 

 

נספחים להנחיות  

נספח א' – הנחית החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות.  מצ"ב קישור להנחית החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות. 

נספח ב' – רשימת תיוג (צ'ק ליסט) ורשימת ליקויים טכניים  

מצ"ב קישור לרשימת תיוג (צ'ק ליסט) ורשימת ליקויים טכניים המשמשת דרך כלל את בודקי הבקשות של וועדת העזבונות לצורך בחינת עמידת הבקשה בתנאי הסף. 

עיינו ברשימה זו וודאו כי לא קיימים ליקויים בבקשתכם, אך שימו לב לכך שרשימת הליקויים אינה סופית, ובקשה עלולה להיפסל גם בשל פגמים אחרים. כמו כן, עמידת הבקשה בתנאי הסף אינה מבטיחה הקצבה, אלא רק זאת שהיא תובא לדיון לפני וועדת העזבונות, אשר תחליט אם הפרויקט ראוי לתמיכה. 

נספח ג' – הסבר כללי אודות טופס הבקשה

מצ"ב קישור להסבר כללי אודות טופס הבקשה על פי חלקיו.

 

 

 

בתאריך 17/10/2023
פרסמה וועדת העזבונות את הקול הקורא הבא:

הודעה מיוחדת לעניין קול קורא והנחיות להגשת בקשה מוועדת העיזבונות עקב מלחמת חרבות ברזל – התרעננות והפוגה זמנית של תושבים

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה (להלן: הוועדה) מתכבדת בזה לפרסם הנחיותיה להגשת בקשות לסיוע במימון שיכון זמני להתרעננות והפוגה עבור תושבי יישובי הדרום בהם זמן הכניסה למרחב המוגן כפי שנקבע על ידי הנחיות פיקוד העורף הוא עד חצי דקה, ואשר תושביהם לא פונו מבתיהם על ידי המדינה עקב מלחמת חרבות ברזל.

הסיוע יינתן בעבור תושבי יישובים אשר לא ניתן להם סיוע למטרה זו על ידי המדינה, ובהתאם לתוכנית שתיקבע על ידי הרשויות המקומיות ותוגש לוועדה.
יודגש, כי הסיוע לא מיועד למימון הוצאות הרשות עצמה, ובכלל זה שכר.
בקשות בנושא זה תוגשנה על ידי הרשויות המקומיות בלבד. יודגש, כי כל רשות תוכל להגיש בקשה אחת בלבד עבור תושבים שבתחומה בלבד. הקצבות לנושא זה יינתנו לביצוע בשנת 2023.
תקציב התמיכה לקול קורא זה יעמוד על כ- 7 מש"ח.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא 24/10/2023 עד השעה 12:00 (להלן – המועד האחרון להגשת בקשה).

כתנאי להגשת הבקשה, יש לשלוח גם לדוא"ל הוועדה עותק של טופס הבקשה וצרופותיה (בפורמט PDF).

 1. דגשים
 • את הבקשות יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בקול קורא זה.
 • סגל הוועדה יעמדו לרשות הפונים בשאלות ובבקשות הדרכה למילוי הטופס ואופן הגשת בקשה. לא יינתן ייעוץ לגבי תוכן הבקשות, או סבירות קבלת החלטה חיובית להקצאת תמיכה לפי בקשה. ההדרכה תהיה לגבי שלב ההגשה ושאלות טכניות בעניין זה בלבד. לבירורים ניתן לפנות אל הוועדה בדוא"ל Ezvonot3@justice.gov.il ובטלפון 073-3926333 בלבד.
 • יש להגיש בקשה רק עבור פרויקט כהגדרתו בנוהל עבודת הוועדה ואך ורק בנושא שצוין לעיל. אם תמצא הוועדה כי הפרויקט עבורו מתבקשת ההקצבה אינו תואם לייעוד הנושא לעיל ולתנאיו – הבקשה תידחה.
 • לאחר בחינת כלל הבקשות התקינות שתוגשנה ע"פ קול קורא זה ותנאיו, תשקול הוועדה הענקת תמיכה לגוף אחד או לגופים אחדים בלבד.
 • פעילות המוסד והפרויקט על כל רכיביו, יבוצעו בהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.
 • הגשת בקשה או מסמכים באופן בלתי תקין, פגום או חסר, תעכב את הטיפול בבקשה ואפשר שתביא לפסילתה.
 • ניתן למצוא באתר הוועדה מדריך מקיף למשתמש על אופן הגשת בקשה לתמיכה, ריכוז של שאלות נפוצות ותשובות. משכך, הגשת בקשה אינה כרוכה בידע מיוחד או במקצועיות כלשהי.
 • בקשה לתמיכה תיערך על גבי טופס בקשה אשר נדרש להורידו ממערכת יעל"ה (ייעוד עיזבונות לטובת המדינה), ולהעלותו חזרה במערכת כשהוא חתום ונעול, כמפורט במדריך למשתמש. מודגש בזאת, כי בבקשת מוסד שנערכת על ידי נציג שאינו עובד של המוסד, יצוינו פרטי הנציג במקום המיועד לכך בטופס הבקשה.
 • לפי סעיף 18.4 לנוהל עבודת הוועדה- הוועדה לא תתמוך בפרויקט של מוסד בסכום העולה על 50% מעלות הפרויקט שבעדו מבוקשת ההקצבה. עם זאת, במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לתמוך בסכום גבוה יותר שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות שבעבורה מבקש מוסד את תמיכת הוועדה.

2. אופן הגשת בקשה לתמיכה מהוועדה דרך המערכת הממוחשבת

 • בקשה לתמיכה, הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך כך, יוגשו באמצעות מערכת יעל"ה בלבד, באתר האינטרנט של הוועדה.
 • מדריך מפורט לאופן מילוי טופס הבקשה, צרוף הנספחים ושליחתם לוועדה – מצוי באתר הוועדה. מומלץ מאוד לצפות במדריך המפשט מאוד את תהליך הגשת הבקשה.
 • הבקשה תוגש באמצעות כרטיס חכם או מערכת הזדהות לאומית ובאותו האופן ייעשה שימוש בכל מעקב אחר הטיפול בבקשה.
 • הגשת הבקשה וצרופותיה באופן מלא ותקין היא באחריות המוסד.
 • לאחר שליחת טופס הבקשה לוועדה לא ניתן יהיה לבצע בו שינויים או תיקונים.

לקראת הקול הקורא החדש של ועדת העזבונות לשנת 2024 איך להינצל מפסילת הבקשה לתמיכה מוועדת העזבונות

מהי וועדת העזבונות?

וועדת העזבונות היא וועדה ציבורית שמטרתה לקבוע מי יקבל את הכספים הנמצאים בקרן העזבונות של האפוטרופוס הכללי, אותם הורישו יהודי התפוצות למדינת ישראל.

כל העזבונות שוועדת העזבונות מפרסמת לציבור הם “עזבונות מיועדים” – עזבונות שהמצווים כתבו בצוואתם את המטרה לה הם מורישים אותם.

בקרן העזבונות מצטברים כ 100 מיליון ₪ בשנה, אותם צריכה לקבוע וועדת העבונות למי לחלק. אומנם יש בארץ כ 15,000 עמותות להן יש אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אולם רוב מנהלי העמותות אינם פונים לוועדת העזבונות, עקב כך שוועדת העזבונות מאשרת הקצבות רק למאות עמותות בשנה, ואת רוב הבקשות היא פוסלת בשל ליקויים בהגשת הבקשה, ודוחה בשל מהות הבקשה.

להלן הדברים בגינם נפסלות בקשות לתמיכה מוועדת העזבונות:

 • אישור רו"ח בנספח 2 חסר.
 • אישור רו"ח בנספח 2 לא הוגש בנוסח שנקבע ע"י הוועדה.
 • אישור רו"ח בנספח 2 איננו ממולא כנדרש.
 • באישור רו"ח בנספח 2 שם המוסד או מספר המוסד שגויים.
 • אישור רו"ח בנספח 2 איננו חתום ע"י רו"ח.
 • דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה חסר.
 • דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה לא נחתם ע"י מורשי החתימה במוסד ורו"ח.
 • לא נרשמו פרטי העמותה כנדרש בראש דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 • דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות חסר.
 • דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות לא נחתם ע"י מורשי החתימה במוסד ורו"ח.
 • לא נרשמו פרטי העמותה כנדרש בראש דו"ח הוצאות הנהו"כ.
 • לא הוגש נספח הרכב משכורות ושכר עבודה סוציאליות ונלוות שכר שנכללו בדוח הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור.
 • אין התאמה בין השנים המופיעות בדוח הכספי, באישור רו"ח, בדו"ח הנהו"כ ובדו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 • לא הוגש דו"ח כספי לשנת 2021 \ 2020 כנדרש.
 • הדו"ח הכספי אינו מלא, בעברית, מבוקר וחתום על ידי חברי הוועד ועל ידי רואה חשבון מבקר.
 • לא הוגש מאזן בוחן מלא ומפורט לשנת 2021 .
 • מאזן הבוחן איננו מאושר וחתום על ידי רו"ח המוסד המאשר כי המאזן הופק ממערכת הנהלת החשבונות של המוסד.
 • במאזן הבוחן שנשלח לא רשומים פרטי המוסד.
 • במאזן הבוחן שנשלח לא רשומה תקופת המאזן.
 • מאזן הבוחן שהוגש איננו מאוזן.
 • הלו"ז שהוגש עבור פרויקט רב שנתי איננו מפורט ולא ברור איזה שלבים יתבצעו בכל שנה.
 • לא צורפו הצעות מחיר לכל ההוצאות המצוינות בפרויקט כנדרש בטופס.
 • הצעות המחיר שהוגשו אינן נושאות את פרטי שם העסק, מספר עוסק מורשה.
 • הצעות המחיר אינן מופנות למוסד המבקש.
 • לא צורפו צילומי המצב הקיים עבור פרויקט שיפוצים/החלפת ציוד.
 • לא צורפו קריטריונים למלגות כנדרש.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור שיפוץ או רכישת ציוד נייח אך לא צירף אישור על זכויות בנכס.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור בנייה או שיפוץ במבנה ונדרש היתר בניה תקף ע"פ חוק שלא צורף.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור בנייה או שיפוץ במבנה ונדרש היתר בניה ע"פ חוק שצורף כשפג תוקפו.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור בנייה או שיפוץ במבנה ולא צרף אישור מגורם מקצועי של בעל מקצוע
 • מוסמך או גורם מוסמך, לכך שאין צורך בהיתר בניה לביצוע הפרויקט או רכיב מרכיביו.
 • לא צוין בבקשה האם היא ע"פ נושא תמיכה עיקרי, או ע"פ עיזבון מיועד.
 • מספר העיזבון שנרשם אינו תואם לרשימת העיזבונות שפורסמו. יודגש: אין אפשרות לתקן בטופס מספר שגוי של עיזבון.
 • לא הוגש טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות במקרה בו הוגשה בקשה לתמיכה במחקר רפואי.

 

כדי להימנע מפסילת הבקשה מומלץ להצטרף ללקוחותינו המרוצים ולרכוש ייעוץ מיוסף שפר – לשעבר מנהל וועדת העזבונות

פנו כעת וצרו קשר

דילוג לתוכן