03-6052229

מהי קרן תובענות ייצוגית?

קרן תובענות ייצוגיות היא מנגנון שנועד לטפל במקרים משפטיים שבהם קבוצת אנשים, המכונה ייצוגית, תובעת באופן קולקטיבי נתבע או קבוצת נתבעים.

במקרים כאמור, ניתן קנס כספי או פשרה כתרופה בגין הנזק או העוול שנגרמו לחברי הקבוצה עקב מעשיו של הנאשם. עם זאת, במקום לחלק את הכספים הללו ישירות לתובעים הבודדים, מוקמות קרנות תובענות ייצוגיות לניהול וחלוקת הכספים שהוענקו למטרות ציבוריות ספציפיות הקשורות לנושא התביעה.

בדרך כלל, כספים אלה מפוקחים על ידי גורם ייעודי, המכונה לעתים קרובות "הקרן לחלוקת כספים המוענקים". ישות זו נמצאת בדרך כלל בתוך המבנה המנהלי של משרד המשפטים או רשות ממשלתית דומה, המשמשת כאפוטרופוס ניטרלי וחסר פניות של הכספים.

האחריות העיקרית של הקרן לתביעות ייצוגיות היא להבטיח שהפרסים הכספיים יחולקו בצורה הוגנת ושוויונית למוטבים. מוטבים אלה עשויים לכלול ארגונים ללא מטרות רווח, גופי צדקה, או אפילו, במקרים מסוימים, חברות שנבחרות על סמך יכולתם לבצע פרויקטים או יוזמות המתואמות לנושא התביעה.

על ידי ניתוב הכספים לפרויקטים המטפלים בסוגיות הבסיסיות או החששות שהועלו בתביעה הייצוגית, מטרות הכספים הללו להועיל לקהילה הרחבה יותר או לטפל בבעיות מערכתיות במקום לפצות תובעים בודדים בלבד.

קרן תובענות ייצוגיות היא מנגנון הממלא תפקיד מכריע בהבטחת שהסעדים הכספיים המוענקים בתביעות ייצוגיות יופעלו בצורה יעילה לטובת הציבור הרחב יותר, לרוב על ידי תמיכה ביוזמות ופרויקטים הקשורים לתביעות המשפטיות העומדות על הפרק. זה עוזר לקדם צדק ואחריות במקרים שבהם קבוצה של אנשים נעשתה עוול על ידי צד או ישות משותפת.

מי יכול להגיש בקשה לקרן תובענות ייצוגיות? 

באופן כללי, הקולות הקוראים לבקשות מופנים בדרך כלל לארגונים ללא מטרות רווח. עם זאת, ראוי לציין כי ישנם גם ערוצים המברכים על השתתפות מהמגזר הפרטי, כולל חברות עסקיות, בין היתר. כאשר מדובר בעמותות המבקשות להגיש בקשה לכספים מהקרן לתביעות ייצוגיות, יש לעמוד בקריטריונים מסוימים, כאשר אישור ניהול תקין תקף הוא דרישת מפתח.

ארגונים ללא מטרות רווח

המונח "ארגונים ללא מטרות רווח" מקיף מגוון של ישויות.

אלו ישויות שהוקמו במפורש שלא מטרות רווח, העוסקות לעתים קרובות בפעילויות צדקה, חינוכיות או חברתיות.

עמותות

חברות לתועלת הציבור

מוסדות להשכלה גבוהה: אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות אקדמיים אחרים.

רשויות מקומיות: גופים ממשלתיים ברמה המקומית, האחראים על המנהל העירוני.

מועצות דתיות: גופים האחראים על ענייני הדת בתחום המוניציפלי.

נקודה ראויה לציון להדגיש היא שבניגוד לתוכניות מימון מסוימות, בקרן התובענות הייצוגיות אין דרישה לאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. משמעות הדבר היא שארגונים ללא מטרות רווח המבקשים ליהנות מקרן התובענות הייצוגיות אינם צריכים לעמוד בקריטריונים ספציפיים הקשורים למס על מנת להיות זכאים למימון.

הקרן לתובעות ייצוגיות מקבלת בברכה פניות של גורמים שונים, בעיקר מלכ"רים, אך גם מרחיבה את ידה למגזר הפרטי. המפתח הוא לעמוד בקריטריונים לזכאות ולוודא שלארגון יש היתר ניהול תקין תקף, המאפשר הגשה לנושא התובעות הייצוגיות.

דילוג לתוכן